Den grove voldsepisoden skjedde for snart ett år siden i Husnes i Kvinnherad. Inntil for noen uker siden trodde politiet at mannen i 60-årene hadde falt og slått seg i beruset tilstand. Men på en fest ble det presset frem tilståelse fra én av de to mennene som var med på mishandlingen.

Innsøkk i hodet

De to voldsmennene er i 20— og 30-årene, og nå har begge tilstått.

Offeret lå nesten to måneder på sykehus, og fikk blant annet alvorlig hodeskade, hjerneblødning, knusningsskader i ansiktet og ribbeinsbrudd.

En del av skallebeinet på venstre side måtte fjernes, og voldsofferet lever nå med innsøkk i hodet, ifølge politiet.

- Støtende

1. mars ble de to mennene fremstilt for varetektsfengsling i Nordhordland tingrett. Selv om det er relativt lenge siden volden skjedde, mente politiet at det ville støte allmennhetens rettsfølelse om de to mennene fikk gå fri. Det var tingretten uenig i, og mente det ikke var grunnlag for varetekt.

Nå har Gulating lagmannsrett kommet til motsatt konklusjon, etter at politiet anket saken. Mennene i 20- og 30-årene har sittet inne i påvente av ankeavgjørelsen.

Flertallet i lagmannsretten, to av tre dommere, skriver blant annet at «sterke samfunnsmessige behov» taler for å varetektsfengsle begge mennene.

Her er noen av rettens bemerkninger:

  • «Voldsanvendelsen ligger klart innenfor det som under andre forhold ville vært rubrisert som tortur, og speiler en voldskultur som det er en svært viktig samfunnsoppgave å markere er fullstendig uakseptabel i vårt samfunn.»
  • «Saken er svært grov og ligger nær opp til samvirke om drap.»
  • «Volden var slik sett blind og i omfang ekstrem.»
  • «De har avsluttet voldsorgien med å skubbe fornærmede, som da var bevisstløs, slik at han rullet ned en skråning.»

- Kan ikke slippe ut

Aktor i saken, politiadvokat Marita Mellingen, er fornøyd med at politiet nå har fått medhold.

— De to mennene kan ikke slippe ut på gaten igjen når de har gjort noe så alvorlig, sier hun.

— Her ser motivet ut til å ha vært at de rett og slett hadde lyst til å slå noen. Politiet mener dette er egnettil å skape reaksjoner om de slipper ut,selv om det har gått ett år siden mishandlingen skjedde, sier Mellingen.

Til Høyesterett

Advokat Hans Flø, forsvarer for den eldste av de to mennene, sier han har anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

— Jeg mener saken er oppklart og at det ikke er behov for å holde min klient i varetekt, spesielt ikke når det er gått så lang tid, sier Flø.

- Hvordan stiller han seg til siktelsen?

— Han har tilstått å ha medvirket til volden og erkjenner delvis straffskyld. Han mener den andre parten var mer aktiv i voldsutøvelsen, sier Flø.

- Dum handling begått i fylla

- Retten beskriver volden nærmest som tortur og at saken «ligger nær opp til samvirke om drap»?

— Det er en brutal sak, men jeg synes det er en unødig fargelegging av voldsbeskrivelsen. Det har jeg også kommentert i anken. Dette er en enkeltstående, dum handling begått i fylla. Han angrer dypt, det gjør begge to. De sliter med samvittighetsproblemer, sier Flø.

BT har onsdag formiddag ikke fått kontakt med advokat Sverre Olav Handeland, forsvareren for mannen i 30-årene.

- Skal ta sin straff

Også forsvareren for den yngste av mennene, advokat Sverre Olav Handeland, sier han vil anke til Høyesterett.

— Min klient har tilstått uten forbehold og erkjent straffskyld. Det er gått ett år siden hendelsen, og den allmenne rettsfølelsen vil ikke da i en slik grad blir støtt at det er behov for varetektsfengsling. Det vil heller ikke skape utrygghet om min klient er på frifot, siden han nå bor et annet sted i landet, skriver Handeland til BT.

— Min klient skal ta sin straff etter at dom er avsagt, ikke før.