Begge anket dommen på stedet.

Politiadvokat Sidsel Isachsen la ned påstand om ett års fengsel både for faren og broren.

Kvinnen nektet å møte i retten i frykt for sitt eget liv. I stedet fikk Bergen tingrett opplest politiforklaringene til den irakiske kvinnen som skal ha blitt truet på livet av sin far og bror da hun nektet å gifte seg med sin fetter.

— Påtalemakten har ikke ført beviser for at kvinnen er presset. Og når retten likevel tillater opplesningen, venter jeg med bange anelser på dommen, sa advokat Vegard Austgulen til bt.no i går. Han forsvarer kvinnens far.

— Både Austgulen og brorens forsvarer, Gisle Didriksen, hevdet at rettens gjorde en feil da de tillot opplesningen. De argumenterte for at kvinnen kunne vitne uten at de tiltalte var i salen, noe kvinnen som har gjennomgått plastisk operasjon nektet å gå med på. Nå varsler forsvarerne at de vil anke dersom deres klienter skulle bli dømt.

— Skulle min klient bli dømt kan vi få opphevet saken på grunn av en saksbehandlingsfeil. Da må hele saken føres på nytt, sa Austgulen til bt.no i går.