Ulykken skjedde 22. juni i fjor, på E 134 ved Aksdal i Tysvær kommune. En bil med en familie på fem om bord kolliderte med de to søstrenes motorsykkel. Fjærestad og Løklingholm døde etter kort tid av skadene.

Nå er bilisten dømt for å ha utvist uaktsomhet i trafikken og med bildrap som følge. For dette straffes han med fengsel i 60 dager, ifølge en fersk dom fra Haugaland tingrett.

«Fatal feilvurdering»

Statsadvokaten i Rogaland tok ut tiltalte av sjåføren for uaktsomt drap. Ifølge tiltalen «sovnet han og/eller var han på annen måte uoppmerksom», slik at bilen kom over i motgående kjørefelt.

Ifølge dommen skal 36-åringen ha foretatt en «fatal feilvurdering» da han til slutt endte opp i motsatt kjørefelt.

Ingen av de fem som satt i bilen skal ha kommet fysisk til skade.

— Det er helt klart at bilen har kommet over i motsatt kjørefelt. Motorsykkelen har så vidt vi kjenner til ikke gjort noen manøver i forkant av sammenstøtet. Det har skjedd veldig raskt i en svak sving, og motorsykkelen har ikke hatt mulighet til å unnvike, sa lensmann i Tysvær, Racin Tjøsvoll, til BT etter ulykken.

Mannen erkjente ikke straffskyld etter tiltalen, og mente at han hadde sovnet bak rattet. Dette ble tilbakevist av retten.

«Retten vurderer det som usannsynlig at han i det ene øyeblikket har vært våken og fullt ut kapabel som bilfører, og i det neste har sovnet», heter det i dommen .

36-åringen frikjennes for erstatningsansvar til Ljones-søstrenes etterlatte. Han mister imidlertid retten til å kjøre motorvogn i tre år og må betale saksomkostninger på 4000 kroner.

Trakk tilståelse

«Slik saken er opplyst, betrakter retten tiltaltes handelmåte som et utslag av en feilvurdering, som han må stilles til ansvar for, men feilvureringen kan ikke karakteriseres som bevisst uaktsomhet», heter det i dommen. Retten mener derfor at det ikke er grunnlag for å karakterisere 36-åringens handlemåte som grovt uaktsom.

Tidligere hadde mannen erkjent straffskyld på stedet og ville trolig tilstå bildrap. Dette ble senere tilbakevist. I retten skal 36-åringen blant annet ha vist til den tilstand han var i på ulykkesdagen, ifølge VG.Dommeren beskriver hendelsen som en trafikkulykke med uvanlig tragiske konsekvenser. Det er heller ikke individualpreventive hensyn som begrunner straff, men allmennpreventive hensyn, påpekes det.

«To kvinner, søstre, ble revet bort og de etterlater seg ektefeller, to barn og begge sine foreldre. Trafikkulykken er en dyster illustrasjon på skadepotensialet ved møteulykker», heter det i dommen.

Mange etterlatte

De to søstrene var døtre av tidligere ordfører i Bergen, Ingmar Ljones, og konen Berit Ljones.

Astrid Ljones Fjærestad var assisterende rådmann i Kvam. Hun etterlot seg mann og to voksne barn.

Åslaug Ljones Løklingholm var ergoterapeut og jobbet i Bergen kommune. Hun etterlot seg mann og tre tenåringsbarn.

Over 700 mennesker møtte opp for å ta farvel da søstrene ble begravet fra Arna kyrkje 2. juli i år.

— «Herren gav og Herren tok» heter det i et vers fra gamletestamentet. Men vi synes Herren tok veldig hardt denne gangen, sa Ingmar Ljones da han talte i døtrenes begravelse.

- Tar det ekstremt tungt

35-åringens forsvarer, advokat Thor Arne Reitan, fortalte til BT i fjor at hans klient tok saken svært tungt.

— Hele denne tragiske hendelsen går svært dypt inn på ham. Han tar det ekstremt tungt og sliter veldig med det. Det har vært merkbart fra første gang jeg traff ham, forteller han.