Totalt lød dommen på 60 dagers fengsel, hvorav de øvrige 30 dagene er gjort betinget. 46-åringen må også betale en bot på 5000 kroner pluss ytterligere 5000 kroner i saksomkostninger.

Straffen er svært skjerpet i forhold til aktor Stein Erik Ottesen sin påstand. Mandag ba han om betinget fengsel i 60 dager for mannen, samt en bot på 25.000 kroner.

Forsvarsadvokat Kaj Wigum gikk inn for full frifinnelse, fordi hans klient ikke husker noe av episoden.