Aktor Rudolf Christoffersen mente to års fengsel var passende straff for kvinnen, men Nordhordland tingrett falt ned på en ubetinget dom på ett år og åtte måneder.

— Store utgifter

— Påtalemyndigheten er fornøyd med dommen, men mener at det er urimelig at tiltalte ikke er dømt til å betale saksomkostninger, sier Rudolf Christoffersen ved Hordaland statsadvokatembeter.

— Den falske voldtektsanmeldelsen påførte politiet store utgifter både ved krimtekniske undersøkelser og ved at ekstra mannskaper måtte kalles inn og jobbe overtid, legger han til.

Fikk DNA-treff

30. september oppsøkte kvinnen sin lege og fortalte at hun var blitt voldtatt. Hun anmeldte forholdet og opplyste at hun var blitt voldtatt av en haiker ved Meland kirke.

Anmeldelsen var på seks sider, og den var svært detaljert og ga en beskrivelse på den angivelige voldtektsmannen. Han skulle ha haiket på vei til begravelse i Meland kirke 30. september. Politiet etterlyste en bilfører og etterforsket saken. De så at det var flere ting som ikke stemte. Da de fikk svar på DNA-prøver som var tatt, viste de treff på en mann kvinnen kjente og arbeidet for.

Hadde frivillig sex

Hun ble spurt om dette og innrømmet at anmeldelsen var uriktig. To dager senere, 1. desember, leverte hun inn en ny voldtektsanmeldelse. Hun opplyste at det var mannen hun kjente og arbeidet for, som hadde voldtatt henne. Dette var altså samme mann som politiet hadde fått DNA-treff på.

Kvinnen forklarte at voldtekten hadde skjedd i hans hus. Til tross for dette var det fra 30. september til 1. desember 360 telefonkontakter mellom henne og den angivelige voldtektsmannen. I samme periode ba hun om økonomisk støtte fra ham. Hun fikk 14.500 kroner, som hun sa hun trengte for å betale sin bistandsadvokat.

Ifølge dommen hadde kvinnen hatt frivillig sex med mannen kort tid før hun anmeldte den første voldtekten. Det var årsaken til at hans DNA-ble funnet i kvinnen.

Ryktespredning

Kvinnen er funnet skyldig i å ha levert inn to falske voldtektsanmeldelser, den ene anonym, mens den andre mot mannen hun kjente og arbeidet for.

«Falsk anmeldelse av voldtekt vil kunne få alvorlige følger for den person som rammes...Den falske anklagen som tiltalte fremsatte kunne i verste fall ha ledet til en uriktig domfellelse», heter det i dommen.

— Det har vært tungt å bo i en liten bygd der ryktene har spredt seg, forklarte mannen som var anmeldt under rettssaken.

Retten mener kvinnens handlinger kvalifiserer til ett år ubetinget fengselsstraff, men mener det er straffeskjerpende at hun er dømt for bedrageri. Voldtektsanmeldelsen ble levert inn i prøvetiden.

Retten er enig i at kvinnen bør straffes med fengsel i to år, slik Christoffersen påsto, men reduserer straffe med fire måneder på grunn av helseforhold i familien.

— Jeg har ingen kommentar til dommen nå, ettersom jeg ikke har fått gjennomgått den med min klient, sier Beate Hamre, som er kvinnens forsvarer.