Han må sone ett år og åtte måneder. Det fremgår av den ferske dommen fra Bergen tingrett.

I full offentlighet utførte mannen i 60-årene oralsex på en sovende mann i 50-årene — med både turister, barn, torghandlere og politifolk som vitner.

Begge mennene var overstadig beruset, med en promille målt til å være nærmere 3 på legevakten.

Dommerne legger i skjerpende retning vekt på "at forholdet fant sted i full offentlighet på et sterkt beferdet sted og tidlig på ettermiddagen. Det var barn som så hva som skjedde, og for fornærmede er det en ekstra belastning at han har ligget, mer eller mindre til allmenn beskuelse. Turister med fotoapparater passerte mens overgrepet pågikk, og fornærmede kan dermed ikke være trygg på hvor bilder av ham i denne posisjon kan befinne seg."

Mannen må også ut med 60.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Men tingretten ser også formildende omstendigheter:

— I formildende retning må det på den annen side tillegges vekt at handlingen har vært svært belastende, også for tiltalte. Selv om han har forsøkt å holde forholdet skjult, har han fått merke at det er blitt kjent i deler av hans omgangskrets. Han har forklart at han under henvisning til saken ble bedt om å holde seg borte fra julebordet for de ansatte på sitt tidligere arbeidssted. Han har heller ikke fortalt sin kjæreste hva han er tiltalt for, og frykter hennes reaksjon når hun blir kjent med det. Han kan ikke skjønne hva som har fått ham til å handle så stikk i strid med sin legning og vanlige oppførsel. Slik retten ser det må handlingen betraktes som et engangstilfelle og et resultat av et uvanlig stort alkoholinntak, heter det i dommen.