Den 53 år gamle kvinnen fra Sogn og Fjordane er dømt til fengsel i ti måneder etter å ha svindlet det offentlige i en årrekke.

Fra 2001 til 2009 lurte hun trygdekontoret i Sunnfjord til å utbetale seg uførepensjon på over 720.000 kroner, samtidig som hun mottok lønn for barnepass.

I samme periode fikk hun hjelpestønad på over 75.000 for dekning av ekstrautgifter til hjelp med husarbeid, til tross for at hun var i stand til å utføre arbeidet selv. Hun fikk også bostøtte på over 130.000 kroner fra Husbanken, selv om hun ikke hadde rett til slik stønad.

Over en periode på seks år unnlot hun å rapportere skattbar inntekt på rundt 460.000 kroner til ligningsmyndighetene. Til sammen bedro hun det offentlige for 930.000 kroner. 53-åringen erkjente straffskyld i retten. Seks måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Kvinnen må også betale erstatningen på 738 413 kroner til Nav, og på 130 545 kroner til Husbanken.