EIR STEGANE

Jentens foreldre anmeldte forloveden og to andre gutter for å ha hatt sex med datteren før hun hadde nådd seksuell lavalder.

— 16-åringen og min klient er sammen i dag, og han er godt inne i varmen hos foreldrene hennes. Hun var 15 år, og han 19 da de første gang hadde sex. Når du ser saken i sin helhet, fremstår denne avgjørelsen som svært formalistisk, mener Eide.

Jenten har selv fortalt at det å ha sex for 14-15-åringer er helt vanlig i hennes vennekrets. Hun hadde debutert seksuelt før hun hadde samleie med noen av de dømte, og sier at hun ikke er blitt presset til noe av det som har skjedd. Den ene av de dømte er også far til hennes sønn. Han var 20, mens jenten var 14 da de første gang hadde sex.

Likevel må alle de tre nå sone 30 dagers ubetinget fengsel. Barnefaren har dessuten fått 30 dagers ubetinget fengsel med en prøvetid på to år.

I tillegg er de to som ikke er forlovet med jenten også dømt til å betale henne 10.000 kroner hver i oppreisning.

- Feil utfall av loven

— Det er bra at det er en generell straffeskjerpelse i sedelighetssaker, men det er ikke slike tilfeller politikerne sikter til når de vil ha høyere straffer, sier Eide.

Han ser denne dommen mer i sammenheng med debatten om at den seksuelle lavalder muligens bør senkes til 14 år.

— Vi ønsker ikke at loven skal gi slike utfall som dette. Jeg mener guttene i det minste burde ha fått betingete dommer, sier advokaten.

Aktor i saken Per Johan Askevold mener ikke det samme.

— Ut fra allmennpreventive hensyn ba jeg om ubetinget fengsel i 60 dager. Jeg forstår at dommeren ikke fulgte meg på det. Mer vil jeg ikke si, for jeg har ikke lest dommen, sier Askevold.

Det er ennå ikke klart om de tre mennene kommer til å anke dommen.

- Bare én far til barnet

— Min klient hadde sex med henne bare en gang, og hun har selv sagt at det var hun som tok initiativ til det hele. Det heter seg at hvis de er jevnbyrdige i modenhet, så skal det være mulig å sette straffen til null. Dommeren brukte ikke den muligheten, med den begrunnelse at aldersforskjellen var for stor. Det mener jeg var feil, sier Øystein Lillevik, forsvarer for den av de dømte som ikke er verken forlovet med jenten eller far til hennes barn. Han var 19 år, mens jenten var 15 den gangen de hadde sex.

Han synes også det er underlig at hans klient må betale erstatning så lenge jenten selv tok initiativ til det som skjedde.

— Det var begrunnet med belastende rykter som hvem som var barnefaren. Men det var selvfølgelig bare en av dem som har gjorde henne gravid, og det var ikke min klient, sier Lillevik.