Fem personer ble skadet i ulykken som på riksveg 5 i Sogndalsdalen for snaue to år siden. En av dem svevde en stund mellom liv og død, og lå på sykehus i fem og en halv måned, skriver NRK Sogn og Fjordane.

Den ene bilføreren ble siktet for uaktsomt kjøring. Han var alene i bilen og kom over i feil kjørefelt.Ulykken skjedde i 15.30-tiden. I den andre bilen satt to voksne og to barn. Begge bilene ble totalvraket, ifølge øyenvitnet. Bilførerne satt fast etter ulykken, og alle unntatt én person måtte fraktes til sykehuset i Førde.

I høst ble mannen til 21 dagers ubetinget fengsel i Sogn tingrett for å ha forvoldt betydelig skade på en annen person (paragraf 238).

Mannen i slutten av 60-årene ble også dømt for å ha forvoldt fare og skade, og mistet også retten til å kjøre bil i halvannet år.

Derimot ble han frifunnet for kravet om erstatning, melder NRK.

Mannen anket til Gulating lagmannsrett. De mente at de ikke kunne kommet til noen annen konklusjon og avviste saken. Da gikk mannen videre til Høyesterett, som nå har forkastet anken.