De opplever situasjonen som ansvarsfraskrivelse fra skole og fylkeskommune.

— Vi blir ikke hørt, og jeg føler meg helt maktesløs, sier student og aleneforsørger Hilde Kristin Ellingsund.

Hun sikter til endringer i skoleskyssen for førsteklassingene ved Slettebakken skole som bor ved Nattland studentboliger.

De siste to årene har førsteklassingene ved skolen blitt skysset med egen minibuss hjem til Nattland klokken 16.

Det er det slutt på. Nå må foreldrene selv hente barna på SFO innen stengetid klokken 16.30.

Ville valgt annerledes

Studentforeldrene ble ikke informert om endringen på informasjonsmøte med rektor våren 2009.

  • Vi gikk jo derfor ut i fra at dette skulle være gjeldende praksis denne høsten også. For flere av oss, blant annet meg, falt valget på Slettebakken nettopp på grunn av denne ordningen, forklarer Ellingsund.

Hun vurderte Steinerskolen, men endte med Slettebakken for gutten sin, fordi hun da ville få en full lesedag og muligheten til heltidsstudier. I stedet har hun i dag fire lesetimer om dagen. Det har hittil betydd 20 i stedet for 37,5 timer i uken, som studiet krever.

  • Dette betyr et halvt år med tapt studietid og fremtidig arbeidsinntekt, pluss ekstra lån for meg, sier en frustrert Ellingsund.

Foreldrenes eget ansvar

Årsaken til endringen i skyssordning er at en familie som ikke har behov for SFO etter skoletid, har flyttet inn på Nattland studentboliger.

På grunn av ulike behov, har de fem familiene som i år søkte skoleskyss med retur klokken 16 fått avslag.

Ellingsund og de andre foreldrene må derfor hente barna selv.

  • Detteer en umulig situasjon for oss å havne i, siden vi alle er studenter og ikke har «fast arbeidstid». For eksempel har en av studentene forelesninger til klokken 16 tre dager i uka. De fleste av familiene som er rammet av dette er dessuten aleneforsørgere, og har i tillegg flere barn. Mange har ikke bil. Da blir vi en ekstra sårbar gruppe, mener aleneforsørger Ellingsund, som selv har to barn.

Foreldrene har forsøkt å diskutere problemet med rektor ved Slettebakken skole, Kari Solberg Eng.

Hun sier hun forstår foreldrenes situasjon godt.

  • Denne situasjonen kommer vi opp i enkelte år, når ikke alle barna skal gå i SFO og skal hjem samtidig. For noen år siden lagde vi trikseordninger, der noen fikk gå på SFO nærmest gratis, sier Eng.

På den måten kunne alle skysses hjem samtidig - og ikke når skoledagen var over tidligere på dag.

  • Men sånne ting ryktes. Vi brant oss på det. Derfor har vi ikke kunnet gjøre det samme om igjen, sier Eng.

Kan sitte på Steiner-buss

Foreldrene gikk så til Fylkeskommunen, som må godkjenne skoleskyss til hver enkelt elev.

— Der fikk jeg beskjed om å kontakte Tide selv, fordi vedkommende kun var vikar og ikke kunne ta noen avgjørelser, sier Ellingsund.

Tide kjører elever fra Steinerskolen hjem klokken 15. Dermed kan en løsning være at elevene fra Slettebakken kan sitte på, mener foreldrene.

  • Tide var forståelsesfulle til situasjonen vår, men kan ikke gjøre noe uten godkjennelse fra Fylkeskommunen. Siden har tiden gått, uten noen respons. Vi opplever en total ansvarsfraskrivelse, sier Ellingsund, og får støtte av de andre foreldrene.

Kommentarer til skyssordningen? Del dem med leserne her.