Hun mener det slår negativ ut når det kommer til private virksomheters satsing på forskning og utvikling (FoU).

— Rekruttering på det åpne markedet vil i beste fall føre til at flere høyt kvalifiserte velger å søke, og ikke minst at bedriftene ser at det finnes andre kandidater. Det vil kreve ressurser, men resultatet kan være et bedre utdannet personell, sier Sætre.

- Feil mannskap

Pengene som næringslivet i Hordaland selv bruker til FoU, såkalt egenutført FoU, er ifølge fylkeskommunens rapport tilbake på 1993-nivå.

— Det kan se ut som at næringslivet ikke har rigget seg tilstrekkelig med det riktige mannskapet. Og de har heller ikke rigget seg for utvikling, slik man ser at de i større grad har gjort i andre fylker. Sammenlignet med dem, så ligger vi dårlig an, sier Sætre.

Mangelen på høyt kvalifiserte i næringslivet i Hordaland er en av årsakene til at Hordaland kommer dårligere ut, sammenlignet med andre fylker.

— Det samme gjelder også styresammensetningene. Man ser aldri et styreverv utlyst, noe det kan være gode grunner til. Men bedrifter bør være bevisst på at i styrer bør det også være folk som har en veldig høy formell kompetanse, og som kjenner FoU-miljøene.

Vil ha utfordringer

Sætre tror at fagmiljøene virker mer forlokkende enn dagens næringsliv.

— Faglig sett kan det være mer inspirerende, og FoU i universitets- og instituttmiljøene ligger godt an. Det kan være en av forklaringene på at næringslivet bruker mindre penger på forskning og utvikling.