AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) håndterer nærmere 1000 samtaler i døgnet.

— Vi har fått større pågang og flere oppgaver. Teknisk sett oppfyller vi ikke regelverket til beredskapsplanen til Helse Vest, sier hun.

Utdatert

Dagens nødsentral er over 20 år gammel.

Se AMK i aksjon

-I begynnelsen registrerte vi henvendelsene på et ark. Det måtte sidemannen kunne se, så derfor var det veldig funksjonelt å sitte så tett, sier Krokås.

Med dagens teknologi, er ikke det lenger nødvendig.

— Dersom det er en akutt nødsituasjon, lytter de andre operatørene på samtalen. Slik klarer vi å sende ambulanse til riktig sted samtidig som samtalen pågår, sier hun.

— Men pasientene har ikke merket noe. Det er de som jobber her som kjenner det på kroppen, mener Krokås.

AMK-sentralen på Haukeland dekker stort sett hele Hordaland. Fra nyttår skal sentralen også overta medisinsk nødnummer for Voss.

— Vi kommer til å ha ansvar for alt med unntak av det som går til Helse Fonna i Sunnhordland, forteller Krokås.

Må holde hodet kaldt

På dagtid er det som oftest fire operatører på jobb.

— Vi gleder oss veldig til å få større plass. Dette er en svært hektisk arbeidsplass, og støynivået blir fort høyt. Ting skjer alltid samtidig, sier sykepleier Sissel Svalland.

Hun besvarer nødtelefonen 113.

-Det viktigste er å holde hodet kaldt og ha et klinisk øre. Vi får telefoner om alt fra en brukket lillefinger til et barn som har sluttet å puste, forteller Svalland.

Hun har jobbet på nødsentralen i mange år, og har opplevd både større katastrofer som Rocknes-forliset og telefoner om hva klokken er.

— Men det som kan være spesielt vanskelig er hvis det har vært store trafikkulykker og det er en stund til ambulansen kommer frem. Da kan det være tungt å snakke med innringer mens de venter på hjelp. Det gjør inntrykk, sier hun.

ANE BØRHAUG
FINN ARNESEN (MMS)