— Helt sykt, sier Sigrun Paulsen om kravet fra byrådet om at utbygger må finne ledige barnehageplasser før det blir aktuelt å stikke spaden i jorden.

— Dette er et hus for voksne mennesker, her kommer det aldri til å flytte inn barnefamilier, sier hun bestemt.

Drømmen om Laksevåg

Sigrun Paulsen har bodd mesteparten av livet på Oldernes på Laksevåg og ønsker seg tilbake til sin barndoms gate. Hun og ektemannen Harald Paulsen bor i dag i Drotningsvik, dit de flyttet for å få en eldrevennlig bolig. Lengselen etter Laksevåg meldte seg med alderen, forteller Sigrun Paulsen:

— For oss er dette nybygget med livsløpsstandard midt i blinken. Men nå har vi ventet i årevis. Må vi vente lenger er jeg redd det blir for sent å flytte på seg. Vi nærmer oss slutten av 60-årene, sier hun.

Mandag skal bystyret godkjenne planene for ekteparet Paulsens boligdrøm i Kringsjåveien. Arbeidet med reguleringsplanen startet sommeren 2002.

Planen omfatter både utvidelsen av Laksevåg senter og til sammen 85 leiligheter. Deriblant 26 leiligheter i et nybygg med adresse Kringsjåveien 83. Utbygger i Kringsjåveien er Arena Invest, der Hermund Linde er daglig leder.

- Ikke for barnefamilier

Linde er kritisk til at byrådet på tampen av en langvarig planprosess kaster inn dette kravet.

— Vi har holdt eldre på vent i mange år. Jeg har lenge sagt at nå er byggestart like om hjørnet. For oss er det selvsagt også et økonomisk spørsmål. Nye utsettelser koster tid og penger.

— Hvem er det som skal ha disse leilighetene?

— De som står på venteliste er alle fra 55 år og oppover. Dette er små leiligheter i et bygg med heis. Bussen stanser like utenfor og det er gangavstand til Laksevåg senter.

— Men det er ikke forbud mot barnefamilier i huset?

— Vi har ingen klausuler, men dette er ingenting for småbarnsfamilier, sier Linde.

Krav i alle planer

— Kravet om at der må være barnehageplasser til alle nye boligprosjekter i Bergen, er kommet etter press fra både regjeringen og bystyret, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF).

— Selv på eldreboliger?

— Vi kan ikke vite hvem som faktisk flytter inn. Så lenge det reguleres for bolig utløser det et krav om barnehageplasser, sier Iversen.

Bystyret vedtok i november 2006 at «barnehagedekning skal vurderes i alle reguleringsplaner».

Laksevåg mangler ca. 320 barnehageplasser, og det er smått med tomter. Derfor er det satt en streng rekkefølgebestemmelse i denne planen.

I følge byråden har utbyggeren to valg. Et er å søke dispensasjon fra kravet om barnehageplasser fordi huset er myntet på eldre.

Alternativt kan utbyggeren få en avtale med en barnehageutbygger i Laksevåg. Eller bygge barnehage selv.

Sunde, Helge