Byrådet har godkjent retningslinjene som kommunen er blitt enige med Statens vegvesen om. Der er det blant annet lagt vekt på trafikkavvikling, tilkomst for utrykningskjøretøy offentlig kommunikasjon, fotgjengere og turisme.

Det skal opprettes en felles database for de to instansene og all graving skal koordinere. Første nye graveprosjekt som skjer etter retningslinjene blir i Småstrandgaten, Kaigaten og Rådhusgaten. Der skal BKK legge fjernvarme. Samtidig begynner bygging av Bybanen i Kaigaten.