HANS K. MJELVA

— Dette gir håp for demokratiet, sier leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet, etter at han før helgen fikk melding om at politiet likevel vil granske Bergen kommunes rolle i Giardia-saken.

Miljøvernforbundet anmeldte 25. februar Vann- og avløpsavdelingen i Bergen kommune for skyld i Giardia-epidemien, og for å ha forsøkt å skjule egne feil.

Blant annet mener Miljøvernforbundet at kommunen selv ødela kloakkrør i Knatten-området gjennom sprengningsarbeider på kommunens nye vannverk ved Svartediket.

Politiet henla saken 17. mars, men nå har Statsadvokaten i Hordaland pålagt politiet å ta opp igjen granskningen.

— Dette er veldig positivt. Hvis påtalemakten ikke ville granske den største smittesaken i moderne tid i Norge og Europa, ville det bare ha vært for å beskytte det offentlige, sier Oddekalv.

Han mener også dette er en seier i kampen mot miljøkriminalitet.

— Hvis ikke etterforskning hadde blitt igangsatt, ville man ha skjult alvorlig miljøkriminalitet. Jeg tror dette vil skape presedens - ikke bare i Norge, men også i Europa. Det gir kjempehåp for at systemet virker slik det skal, sier han.