Det fremgår av en dom avsagt i Bergen tingrett onsdag. Dermed vant konkursboet en fullstendig seier i saken mot Inger Hilde Nordhus.

Forretningsmannen Gunnar Nordhus, kjent som tidligere voldsforsker og eier av en rekke gatekjøkken, ble slått personlig konkurs i fjor. En lang rekke kreditorer har meldt krav om til sammen 63 millioner kroner i boet.

For å drive inn mest mulig penger til kreditorene, gikk konkursboet rettens vei for å overta eiendommen i Hopsåsen, som ble verdsatt til syv-åtte millioner kroner i 2009.

Jaget av kemneren

Dersom dommen blir stående, må Inger Hilde Nordhus gi fra seg villaen sin, som tidligere var Gunnar Nordhus' barndomshjem.

Noen dager etter at Gunnar Nordhus arvet huset i 2003, overførte han det til sin kone. En uke før Nordhus overførte eiendommen til konen, varslet kemneren utleggsforretning på eiendommen med krav om restskatt på 2,1 millioner kroner.

Nordhus hadde også andre krav mot seg.

I retten la konkursboet frem en avtale mellom mann og kone som de mener underbygger at avtalen var proforma og at hensikten var å skjule verdier for kreditorene. Avtalen gjaldt både Hopsåsen og en eiendom i Fredlundveien, som ble overført til konen samtidig.

Avtale uten signatur

Avtalen satte strenge begrensninger for hva konen kunne gjøre med eiendommene. Hun kunne verken selge, gi de bort, pantsette eller motta inntekter fra de. Gunnar Nordhus skulle dekke alle kostnader og ha alle inntekter på eiendommene. Han har også rett til å kjøpe dem tilbake når han selv vil. Prisen skal tilsvare gjelden, og ikke reell verdi.

Avtalen som ble lagt frem hadde verken signaturer eller datering, men advokat Johan Riisøen vitnet om at han hadde sett mann og kone signere den på sitt kontor.

Også Gunnar Nordhus sa i retten at avtalen ble signert, at hensikten var å holde eiendommene unna kreditorene og at han var den reelle eieren.

Fru Nordhus har gitt uttrykk for at hun ikke har signert en slik avtale. Hun har derimot fremholdt at de inngikk en legitim avtale med tilbakekjøpsrett for Gunnar Nordhus. Hun mener også at han har misligholdt avtalen, og at hun er den reelle eier.

— Offer for en bedrager

— Inger Hilde Nordhus er et offer for en bedrager, sa hennes prosessfullmektig, Marianne R. Aagaard, til retten for to uker siden.

Hun viste blant annet til at ektemannen har misbrukt konens signatur til å få ut store lån fra Nordea.

Eiendom i Fredlundveien solgte Inger Hilde Nordhus i 2010. I avtalen med kjøper er det en klausul om at dersom eiendommen utvikles, så skal fru Nordhus ha en andel av verdiøkningen.

Bergen tingrett har nå gitt konkursboet medhold i at det kan tre inn i denne avtalen istedenfor fru Nordhus.

Hun er også dømt til å betale nesten 1,3 millioner kroner til konkursboet av salgssummen for Fredlundveien. Nordhus må også dekke konkursboets saksomkostninger på 610.000 kroner, i tillegg til egne advokatkostnader på 437.000 kroner.

Advokat Per Magne Strandborg, Inger Hilde Nordhus andre prosessfullmektig, vil gå gjennom dommen med henne før de kommenterer den.