ROY HILMAR SVENDSEN

Inne på det nedslitte guttetoalettet mangler det fullstendig dører på to av de fem båsene. Dersom noen i nøden må ta dem i bruk, vil det skje i all offentlighet med fullt innsyn. Slik skal situasjonen ha vært i snart to år.

— Dette er rett og slett uverdig. Jeg mener det må være en menneskerett å kunne gå på do og lukke døren bak seg, sier far og klassekontakt Frode Hetlevik.

Elev fikk magetrøbbel

Han og flere andre foreldre har sett seg lei på de elendige sanitærforholdene på ungdomsskolen. I går inviterte derfor klassekontaktene Hetlevik og Leiv Haugsgjerd med seg både BT og skolens rektor inn på guttetoalettet

— Rett etter skolestart ble vi kontaktet av en fortvilet mor som fortalte at sønnen hennes ikke ville gå på do på skolen, og at han hadde fått mageproblemer av å holde seg så lenge. Flere andre elever sier at de ikke vil gå på do her på skolen. Jeg henvendte meg da til skolen og krevde at dette ble utbedret. Likevel har ingenting skjedd. Nå vil jeg vite om skolen har tenkt å gjøre noe, og ikke minst når, sier Hetlevik.

I løpet av det halvtimelange friminuttet BT var på skoleplassen, var det kun to gutter som besøkte toalettet.

Rektor på Hop ungdomsskole, Reidun Grønstøl sier seg enig i at forholdene på guttetoalettet er kritikkverdig, men presiserer alt vil bli mye bedre etter en nært forestående modernisering.

Nye toaletter om to år

— Skolen har fått bevilget 32 millioner kroner til et nybygg, og det vil bli egne toaletter til hvert klassetrinn. Bygget skal stå klart til skolestart om to år, forteller rektor Grønstøl.

— Skal de eksisterende toalettene stå slik som de er frem til da?

— Nei, i løpet av høsten skal vi både male og høytrykksspyle gutte- og jentetoalettet, sier rektor Grønstøl.

— Hva med dørene?

— Jeg har nylig snakket med driftsselskapet (Bergen Bygg og Eiendom, journ.anm.) og de har lovet at dørene skal komme på plass.

— Ja, men dere må vel kunne si når? Nå har det jo stått slik i to år, sier Hetlevik

— Jeg skal selv ta ansvar for at det skjer før høstferien i oktober, svarer Grønstøl og lover samtidig å se på mulighetene for en provisorisk løsning i mellomtiden.

— Men mye av dette skyldes hærverk som elevene selv har stått for, legger rektoren til før hun går tilbake til lærerværelset.

- Må ha verdige forhold

De to klassekontaktene var likevel fornøyd med løftene om utbedring.

— Vi kommer til å følge opp dette for å se at dørene virkelig kommer på plass. Det er ikke noe videre hyggelig å måtte gå til pressen med slike ting, men vi ønsker at barna våre skal ha verdige forhold på toalettene de må bruke i skoletiden, sier Hetlevik.

FRITT INNSYN: Dette er synet som møter trengende gutter på skolens toalett. I to år har disse to båsene stått slik uten en dør å lukke. - Jeg skal selv ta ansvar for at dørene er på plass innen høstferien, sier rektor Reidun Grønstøl.
Foto: Tor Høvik