Flere lesere har henvendt seg til BT om de manglende gatelysene etter gårsdagens artikkel om de to overfallene mot kvinner de siste dagene.

Hva synes du? Diskuter i bunnen av saken!

Vi kunne ved selvsyn konstatere at leserne har rett: Mellom Johanneskirken og Studentsenteret var så å si samtlige gatelys mørke natt til søndag. Kun ett enslig lys fungerte på strekningen. Mange trær og mørklagte hus gjorde området svært mørkt.

Les også: Advarer kvinner etter overfall

Like ved Studentsenteret skal en ung kvinne ha blitt overfalt av to menn natt til fredag. Enkelte lesere mener det er flere år siden alle gatelysene fungerte i området.

En av dem som har reagert på problemet, er Lillian Blom (SV). På forrige ukes bystyremøte ba hun byrådet sørge for bedre gatebelysning på Nygårdshøyden.

— Det er jo beksvart her. Dette går jo nettopp på problematikken om å føle seg utrygg når man går rundt i byen. Å ha god belysning er et forebyggende tiltak som kommunen faktisk kan gjøre noe med, sier hun.

Mindre krim med lys

Blom får støtte av politiet.

— Det er mange som bruker Nygårdshøyden når de skal til og fra byen. Belysning vil både hjelpe på den subjektive trygghetsfølelsen, og føre til at potensielle gjerningspersoner vil vegre seg for å begå vold og seksuelt motiverte handlinger, sier visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Ifølge ham viser forskning at god belysning på offentlige steder reduserer risikoen for de fleste typer kriminalitet.

— Det er en kjensgjerning at man har mindre tilbøyelighet til å begå straffbare handlinger i godt opplyste offentlige rom, blant annet fordi risikoen for å bli oppdaget er større, sier Nilsen.

Blom mener byrådet må ta ansvar for å kartlegge hvor det trengs bedre belysning, ikke bare i sentrum.

— Også i bydelene er det mange steder folk frykter å gå, fordi det er for mørkt om natten. Selv om vi går inn i den lyse årstiden nå er det fortsatt mørkt om natten. Og høsten kommer om få måneder, sier hun.

BKK: Det skal bli lys

Byråd Lisbeth Iversen sier at hun vil følge opp innspillet fra Blom.

— Vi har jevnlige møter med politiet der blant annet gatebelysning blir diskutert. Det ble ikke sagt noe om Nygårdshøyden på forrige møte, men det er klinkende klart at vi ikke skal spare på gatelys i utsatte områder, sier Iversen.

I 2003-2004 ble spart på pærer og lys, men de tiltakene er for lengst over. Det er BKK som har ansvar for å sørge for lys i alle pærer. Ingunn Halvorsen, informasjonsrådgiver i BKK, sier at de fikk inn en feilmelding som gjaldt området rundt HF-biblioteket før 1. mai.

— På grunn av langhelgen har vi ikke fått gjort noe med det, men vi går i gang for å finne feilen med en gang i dag. Jeg tror jeg kan love at det skal bli lys der raskt, sier hun.

— Men enkelte lesere mener det har vært mørkt i området i flere måneder?

— Det har ikke vi fått melding om. Men jeg vet at det har vært mye graving på Nygårdshøyden de siste månedene, og vi har hatt flere feilrettinger der, sier hun.

BKK har ansvar for 40.000 lyspærer i Bergen. Lampene skiftes hvert femte år, mens pærene skal skiftes fortløpende. Halvorsen sier at de er avhengige av å få feilmeldinger fra publikum, enten på internett eller på kundetelefonen.

Deisz, Ørjan