— De ansatte går med Securitas-vakt hele tiden. De får ikke gå på arbeid uten, sier Gina Stenhjem, hovedverneombud for bydelen hvor bofellesskapet er lokalisert. Bofellesskapet er for psykiatriske pasienter.

I over et halvt år har situasjonen vært slik.

— Det sier jo noe om situasjonen, mener Stenhjem.

Hun kjenner ikke til andre tilsvarende saker i Bergen og beskriver situasjonen som «veldig, veldig vanskelig» og en «unntakstilstand».

Psykisk tøft

— Jeg vet det høres dramatisk ut, men alternativet er å gå uten vakt og det går ikke. Vakthold er ingen god løsning, men det er den eneste løsningen vi har akkurat nå.

Så langt BT er kjent med, handler det om trusler og utagerende atferd, men ikke fysisk vold. BT er kjent med at de ansatte opplever arbeidsbelastningen som veldig tøff psykisk, og at ansatte søker seg bort fra jobben.

- Snarlig oppløsning

Så alvorlig er det at hovedverneombud Gina Stenhjem i et brev til Byrådsavdeling for helse og omsorg skriver at de ansatte «bærer sterkt preg av å være slitne», og at det «er grunn til å frykte at en står foran en snarlig oppløsning av personalgruppen». Videre heter det i brevet at «til tross for vakthold fra Securitas, oppleves situasjonen som meget vanskelig og belastende for hele personalet».

— Da jeg gikk inn i denne saken i mai, hadde jeg aldri trodd at det skulle gå så lang tid uten at det var kommet en bedre løsning, sier Stenhjem til BT.

Mer belastende for beboer

— Ordningen med Securitas-vakt synes å være mer belastende for beboeren enn for personalet, og er muligens et «overgrep» mot denne personen, sier beboerens advokat når BT kontakter henne.

Hun mener at avgjørelsen om å benytte seg av Securitas-vakt bygger på til dels uriktig fremstilling fra de ansatte. Advokaten mener videre at ordningen er i strid med anbefalinger fra behandlende personell.

— Dette er uheldig og urimelig, sier advokaten.