— En seksjon vil ha en større markedsverdi enn en løs leilighet i en leiegård. Taksert som egen boenhet blir avgiften i de aller fleste tilfeller høyere. Det er innlysende. Dessuten tok de gamle takstene ofte utgangspunkt i en dårlig vedlikeholdt gård. Ny takst tar og hensyn til den store standardhevningen som normalt har skjedd med gamle bygårder, sier seksjonssjef for oppmålingsseksjonen i Bergen kommune, Inge Krokmyrdal.

— Sannheten er at alle som nå får en kraftig økning, har betalt for lite gjennom mange år, legger han til.

Mange har reagert på de økte avgiftene, men på oppmålingsseksjonen har det ikke vært mulig å få individuell hjelp de siste dagene. Seksjonens to eksperter på området er begge syke.

— De fleste stusser når de ser økningen, men vi har ikke hatt mange klager, sier Krokmyrdal.

Inntil 1985 ble eiendomsskatt og andre avgifter for bygårder beregnet for hele gården. Men etter omfattende seksjonering ble kommunene i en ny lov pålagt å beregne skatten på hver enkelt seksjon. Men i Bergen kommune startet arbeidet med taksering først i 1999.

Krokmyrdal kan ikke kommentere den saken Bergens Tidende presenterer.

— Dersom folk mener vi har gjort feil, må de kontakte oss. Men de må betale først, ellers får de problemer med kemneren. Her gjelder samme regel som for skatten. Betal først og klag og argumenter etterpå. Har vi gjort feil, betaler vi penger tilbake, sier Krokmyrdal.