KRISTINE HOLMELID

På bakgrunn av artikler i Bergens Tidende har Forbrukerombudet sendt brev til Bergen Boligkontor. Der blir de bedt om å dokumentere at de ikke har drevet med ulovlig markedsføring.

Bergen Boligkontor får tre uker til å forklare seg for Forbrukerombudet og ordne opp. Ellers venter bøter i 10.000-kroners klassen.

— Slik saken er fremstilt i Bergens Tidende har firmaet drevet villedende markedsføring. Men før vi tar endelig stilling, må Bergen Boligkontor få anledning til å kommentere saken, sier førstekonsulent Snorre Pedersen i Forbrukerombudet.

Det var Norsk Studentunion i Bergen som klaget på markedsføringen til Bergen Boligkontor. Studentene reagerer på at Bergen Boligkontor reklamerer med at de har ca. 150 ledige boliger til enhver tid.

Bergens Tidendes undersøkelse viste at av 46 tilfeldig valgte boliger var 18 allerede leid ut. Bare seks hybelannonser var eksklusive for Bergen Boligkontor. For å få tilgang til adresser og telefonnumre måtte studentene betale 1000 kroner.

— Hvis de gir ukorrekte opplysninger om antall ledige boliger, er det i strid med markedsføringslovens paragraf 2 og 3, sier Pedersen.

Hvis det viser seg at Bergen Boligkontor har brutt markedsføringsloven, blir de pålagt å rette dette opp. Gjør de ikke det, kan Forbrukerombudet nedlegge forbud mot markedsføringen og ilegge tvangsgebyr.