I over fire år har naboene forsøkt å få kommunen til å stoppe det ulovlige utfyllingsarbeidet.

– Det har vært ganske fortvilende å oppleve at naboen har kunnet ta seg til rette uten at kommunen har maktet å stoppe ham, sier Lars-Johan Røssberg.

Vakker villahage

Mot hans eiendom stiger fyllingen syv meter opp fra gjerdet. Slik så det ikke ut da Røssberg vokste opp.

– Her var en vakker villahage som skrønet jevnt opp mot huset, forteller han.

I alt skal det være fylt på over 3000 kubikkmeter masse. Og ikke nok med det. Huseier har også satt opp et stort kjeller bygg i betong, også det uten de nødvendige tillatelser.

I mai i fjor vedtok komité for miljø og byutvikling at den ulovlige fyllingen skulle fjernes. Vedtaket ble klaget inn til fylkesmannen, og i dag kom meldingen fra statens forlengede arm i fylket: Fyllingen skal fjernes.

– Jeg tar for gitt at vedtaket blir gjennomført og at fyllingen fjernes, om nødvendig av kommunen selv for eiers regning, sier leder for komité for miljø og byutvikling, Anne Gine Hestetun.

bt.no var i kontakt med huseier i formiddag. Da ville han ikke svare på spørsmål.

Bergens Tidende