Men veikrangelen fortsetter til tross for dagens kjennelse i retten. Forsøk på forlik ble blankt avvist av begge partene.

— Jeg har tilbudt Vidar Sælen å få kjøpe veirett for 20.000 kroner, sier Mjølkeråen, som denne uken lempet en parkert bil opp i Sælens hekk. I tillegg krevde han at naboen skulle gå ut i pressen og si at han har misforstått og ikke har veirett likevel.

- Ikke bygdetulling

Sælens advokat, Ole Berg-Olsen, fnyser av tilbudet.

— Min klient vil ikke fremstå som en bygdetulling og si at han har misforstått, når han mener han er i sin fulle rett.

Dommerfullmektig Herdis Helle ymtet frampå med et forslag om at Mjølkeråen kunne fjerne steinene, mot at Sælen ble gitt en frist på å fremme søksmål. Det ville ikke Mjølkeråen.

— Steinene ligger på min grunn, og der har jeg tenkt at de skal bli liggende til vi får avklart hvem som har rett på veien, sa han.

Redd for nye angrep

Berg-Olsen var bekymret for at Mjølkeråen skulle gå amok med gaffeltrucken igjen.

— Min klient kan ikke ta imot besøk, fordi de ikke har noe sted å parkere. Og hvis de parkerer på et område Mjølkeråen mener er hans, så vet vi hvordan det går - da havner bilen i hekken med en gang.

— Hvorfor veltet trucken din? Hadde du drukket, undret Berg-Olsen.

— Nei, det var bremsene som sviktet. Jeg ringte politiet og varslet før jeg satte bilen i hekken, svarte Mjølkeråen.

Han avviser at han eller moren har gitt Sælen tillatelse til å kjøre på veistumpen.

— Han har tatt seg til rette, og det har jeg påpekt gang på gang i flere år. Sælen peker på sin side på at han kjøpte en tilleggsparsell fra Mjølkeråens mor for å bygge garasje, og at det var selvsagt at han skulle få bruke veien.