Arbeidere fra sotrafirmaet Fjellsikring Inter Handling er på rasstedet. Fredag ettermiddag starter de arbeidet med å fjerne deler av det massive steinpartiet som kan rase ned på bilveien.

— Betydelige mengder

— Klatrerne fra Fjellsikring har laget en 100 meter lang passasje ned til et platå der vi har flydd opp utstyr. Det skal brukes til å fjerne partiet med blokker. Deler av det partiet står med overheng. Det er snakk om mellom 200 og 300 kubikkmeter stein, sier geolog Njål Farestveit.

Det betyr at det er fare for at steinmassene kan rase ned på den sterkt trafikkerte europaveien som går like under. En kubikkmeter stein veier mellom 2000 og 2500 kilo.

— Det er betydelige mengder, kommenterer Farestveit.

Stengt i helgen

Fredag ettermiddag startet arbeidet med å fjerne de store blokkene.

— Vi har vurdert om vi skal bruke trykkluft og presspute eller dynamitt for å fjerne fjellpartiet, sier Farestveit.

Ifølge Andres Vasques, daglig leder i fjellsikringsfirmaet, går de nå i gang med å fjerne steinblokkene med trykkluft og pute. Dette arbeidet ble startet ved 15-tiden fredag og fortsetter lørdag.

— Veien blir stengt i helgen som følge av arbeidet, forteller Farestveit.

Steinblokkene som må bort ligger mellom 40 og 50 meter over veien.

— Fordi toglinjen går like nedenfor, må vi avpasse arbeidet ut fra NSBs behov, sier geologen.