Fylkesmannens miljøvernavdeling har gitt bedriften pålegg om å fjerne avfallet, som ble oppdaget av Naturvernforbundet i Lindås.

Uten tillatelse

Etter en inspeksjon i forrige uke konstaterte fylkesmann at bedriften «..har plassert farlig avfall og annet avfall (..) uten tillatelse etter forurensningsloven eller forskrift om farlig avfall. Bedriften har startet forsøksproduksjon av avfallsbrensel uten at tillatelse fra Statens forurensningstilsyn (SFT) foreligger.»

Indus driver i dag med raffinering og rensing av løsemidler og frostvæske i Arna. Til oppvarmingen forbrenner bedriften blant annet malingsrester. Den tar også imot store mengder fotokjemikalier.

Bedriften skal flytte virksomheten til Lindås, og søkte i fjor om konsesjon til lagring og produksjon. Naboprotestene har vært omfattende. Politikerne i kommunen har likevel vært innstilt på å si ja til Indus.

Nå ventet selskapet på at SFT skulle blir ferdig med behandlingen av konsesjonssøknaden. Trass i manglende konsesjon, valgte bedriften å ta området i bruk. Til overmål var tomten ikke skikkelig sikret med gjerde.

Ble overivrige

Konklusjonen fra fylkesmannen er klar:

«Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten. Bedriften skal skriftlig bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene.»

Fristen er satt til 21. februar.

— Vi skal diskutere dette i morgen, sier styreleder Tore Andersen.

Han har et håp om å slippe å flytte avfallet, fordi selskapet regner med å få konsesjon en av de aller nærmeste ukene.

— Vi vil ha en dialog med fylkesmannen om dette, og har rett og slett ikke fått tid til å diskutere pålegget, sier Andersen.

Han beklager på det sterkeste at området ble tatt i bruk.

— Signalene vedrørende konsesjonen var positive. Vi var overivrige etter å komme i gang.

— Hvorfor har dere ikke gjerdet inne hele området?

— Frosten gjorde det umulig, men vi starter igjen tirsdag, lover Andersen.

Han mener naboene ikke har noen grunn til å frykte virksomheten til selskapet.

— Dette blir et av de mest moderne anleggene i Europa, og vi har et godt forhold til de nærmeste naboene. Det er de som bor på andre siden av fjorden som protesterer, hevder han.