— Jeg kvir meg til mandag 5. januar, sier lege Gunnar Ramstad ved Fana legekontor til Bergens Tidende.

Når han åpner legesenteret denne dagen, må han begynne å fakturere enhver telefonisk konsultasjon. Egenandel skal kreves både når pasienten selv ringer inn, og når legen finner det nødvendig å ringe opp pasienten, for eksempel når det foreligger resultat fra en prøve. Nyordningen er en konsekvens av det vedtatte statsbudsjettet.

Skader pasientforhold

Ramstad ser det som en ubehagelig belastning å skulle sende regninger til folk.

— Denne faktureringen vil fremstå som ubegripelig for folk flest, og vil skade relasjonene til de pasientene man har hatt med å gjøre opp gjennom årene, sier Ramstad.

Han er redd enkelte leger vil gjøre seg utilgjengelige på telefon, fordi de kvir seg for å sende regninger. Telefonmuligheten løser mange problemer som oppstår i løpet av arbeidsdagen. Endringen er distriktsfiendtlig fordi telefonen brukes oftere der det er langt til legekontoret.

I dag får legene 35 kroner av det offentlige, for hver telefonsamtale med pasientene. Nå endres dette til en egenandel som legene må kreve inn. Hvis de dropper egenandelene, taper de store deler av inntekten sin, og som de likevel må betale skatt av. I tillegg vil det bli lagt på et fakturagebyr.

Pest og kolera

— En pasientfiendtlig endring, sier spesialrådgiver Arvid Mikelsen i Den norske lægeforening til Bergens Tidende.

— Men har ikke ordningen vært forhandlet med foreningen?

— Vi hadde valg mellom pest eller kolera. Departementet hadde et Stortingsvedtak om å spare 317 millioner kroner bak seg, og tarifforhandlingene kommer først til våren. Dermed var det bare å godta at staten fører noen av sine utgifter over på pasientene, sier Mikelsen.

Egenandel på resepter avtalt over telefon, ble innført 1. juli i år. Fra årsskiftet blir det egenandel på alle telefonhenvendelser. På dette sparer staten rundt 100 millioner kroner, samtidig som pasientene påføres omtrent det dobbelte i kostnader, fordi legene vil kreve faktureringsgebyr.

Massivt byråkrati

— Jeg tror ikke politikerne har begrep om hvilket byråkrati de har satt i gang. Her på Fana legesenter har fire leger ca. 2500 telefonkonsultasjoner i året. På landsbasis skal om rundt tre millioner fakturaer sendes ut. De som ringer er jo ikke på kontoret slik at de kan få regningen i neven, sier Gunnar Ramstad.

Regningen skal ikke bare skrives og sendes. Betalingen må registreres, og det må kanskje purres. Trege betalere må belage seg på purregebyr også.

Seniorrådgiver Mikelsen sier til Bergens Tidende at Lægeforeningen ber legene ta lavest mulig fakturagebyr. Ikke mer enn 45 kroner som i dag er ekspedisjonsgebyr for resepter og andre dokumenter som ikke hentes hos legen. Gebyrene skal avspeile de reelle kostnadene med faktureringen.

Dyrere hos spesialist

Fra årsskiftet slutter også staten å betale leger med spesialiststatus i allmennmedisin 15 kroner ekstra per konsultasjon. I stedet økes egenandelen til 132 kroner hos disse legene, mens det fortsatt skal koste 117 kroner hos dem som ikke har tatt denne ekstrautdannelsen.

Her kan enkelte med andre ord spare 15 kroner per konsultasjon ved å bytte lege.