AUDUN STØLÅS

Eierne — teleselskapet Norkring og restauranteier Thorbjørn Sirseth - hadde frist til i går med å dokumentere at tanken er blitt tømt forskriftsmessig.

— Vi har ikke fått en skikkelig dokumentasjon og vil nå gi pålegg om dokumentfremlegging. Pålegget kan følges opp med bøter og det vil være bøter som merkes, sier fagdirektør Ivar Kalland i Vann- og avløpsetaten.

Det er funnet Giardia i prøver som er tatt av kloakk fra septiktanken. Kloakkanlegget på Ulrikens topp er dermed blant de mistenkte kilder for epidemien, som er den eneste i sitt slag i Norge hittil.

Fortsatt koking

Helsevernetaten og Mattilsynet opprettholder rådet om fortsatt å koke drikkevann fra Svartediket. Kokepåbudet til næringsmiddelbedriftene blir også opprettholdt etter tirsdagens møte i «krisestaben», som ble opprettet etter epidemien som infiseringen av parasitten Giardia i drikkevannskilden Svartediket har skapt.

Distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet i Bergen sier at slik det ser ut i dag, vil kokerådet og kokepåbudet kunne oppheves neste uke.

Kommuneoverlege Harald Aasen i Bergen kommune sier at hovedgrunnen til at disse tiltakene fortsatt opprettholdes, er at arbeidet med å utbedre kloakkledninger på Knatten og i Tarlebøveien ennå ikke er helt avsluttet. Det vil trolig skje i neste uke.

25 nye syke

Siden 15. november er det registrert 25 nye tilfeller av sykdom som følge av Giardia-smitte. Det betyr at epidemikurven flater ytterligere ut.

Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune sier at selv om den akutte fase av epidemien nå går mot slutten, vil det likevel være flere hundre mennesker som er syke - mange av dem uten å vite det. Helsevernetaten vil neste uke legge frem en plan for hvordan denne sekundærfasen med fare for smitte fra person til person skal møtes.

Prøver som er tatt av råvannet og rentvannet fra Svartediket, viser fortsatt ingen tegn til Giardia. Hver dag blir det tatt bakteriologiske prøver og hver uke Giardia-testes vannprøver fra Svartediket.

<b>UKLART:</b> Vann- og avløpssektoren i Bergen kommune er usikre på om septiktanken på Ulriken noen gang er blitt tømt.