I fjor høst måtte befalsskolen for Sjøforsvaret avlyse et skoletokt med KNM «Statsraad Lehmkuhl» fordi mange kadetter ble angrepet av brennkopper. Dette er en svært smittsom infeksjon.

Nå er det mannskapet på fregatten KNM «Narvik» som har fått uønsket besøk om bord. Det første tilfellet ble oppdaget torsdag i forrige uke. Et døgn senere ble det registrert brennkopper hos 12 av i alt 115 besetningsmedlemmer. Det var bare menige som ble smittet. Befalet gikk fri.

— Etter råd fra sanitetsinspektøren har vi valgt å sende hjem nesten samtlige besetningsmedlemmer. Noen har fått fri, mens andre, som ikke er smittet, utfører andre oppgaver på Haakonsvern. Om bord i fartøyet er det bare igjen en liten vaktstyrke, sier skipssjefen på KNM «Narvik», orlogskaptein Svein Erik Kvalvaag.

Han regner med at fregatten er operativ igjen i løpet av 14 dager. I mellomtiden vil alt om bord i KNM «Narvik» bli grundig desinfisert.

— Fartøyet vil bli vasket ned med klor og sprit. Alt løst vil bli tatt i land og grundig rengjort. Dørhåndtak, leidere og alt annet fast inventar om bord i fregatten vil dessuten gå gjennom en grundig behandling, sier skipssjefen på fregatten.

Hvis ikke denne jobben blir gjort skikkelig, kan smitten bli liggende i fartøyet i flere måneder.

Brennkopper er ikke farlige, men kan være ubehagelige for dem som får det. Koppene ser ut som byller, og klør kraftig. Infeksjonen er dessuten særdeles smittsom, og et fregattmannskap som bor svært trangt, er derfor ekstra utsatt for spredning.

KNM «Narvik» har måttet kansellere et rekrutteringstokt til Nordvestlandet og Trøndelag på grunn av brennkopp-utbruddet.