• Det er så trangt at det bare er plass til en stol på hver celle. Den ene må sitte i sengen, sier Ketil Schreiner Evjen, direktør i Bergen fengsel.

Mandag ble seks av fengselets varetektsceller dublert. Fra nå av skal to og to fanger dele det meste 23 timer i døgnet. De bor på sju kvadratmeter, deler bad og sover i køyesenger.

Ansatte reagerer

Bergens Tidende skrev den 13. november at ledelsen ved fengslet vurderte dublering som en midlertidig løsning på den akutte cellemangelen. Forslaget ble møtt med sterke reaksjoner fra de ansatte.

— Det er fullstendig uforsvarlig. Man kan ikke behandle de innsatte på denne måten. Fengselet blir bare en oppbevaringsboks, sa Bergen Fengselsfunksjonærers Forening, Harald Rognved.

Nå er likevel dubleringen et faktum. Verken ansatte eller fengselsdirektøren er særlige fornøyde.

— Vi har fått klar melding om å gjøre plass til flere varetektsfanger. Dette var den eneste løsningen, men det går helt klart utover rehabiliteringsarbeidet, sier Evjen.

Fengselet har også måttet legge ned den åpne soningsanstalten for kvinner. Her skal nå mennene inn.

— Svært beklagelig. Nå har vi ikke noe slikt tilbud for kvinner. De må overføres til mer lukkede avdelinger eller andre fengsler. Det fører blant annet til at enkelte ikke kan fortsette sin skolegang, sier Evjen.

TRANGT: I denne enecellen er det nå gjort plass til to fanger. Cellemangelen er stor i Bergen Fengsel. - Det er trangt, mener fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen.
Vegard Valde