Helse Bergen er i sommer blitt pålagt å endre navn på hjerteavdelinga til hjarteavdelinga. I brevet fra Språkrådet får sykehuset også kritikk for å velge nynorske ord som er mest mulig lik bokmål.

— Vi får en del kjeft fra pasienter fordi vi bruker nynorsk. Vi prøver å bruke ord som flest mulig forstår uten å måtte tenke seg om. Derfor styrer vi for eksempel unna føremonn og røynsle. I stillingsannonser skriver vi heller erfaring, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Mona Høgli.

Hun sier sykehuset vil følge pålegget og endre navnet på hjerteavdelinga.

Venter med skiltene

— Vi har tidligere byttet navn på avdelinger til augeavdelinga og øyre-nase-halsavdelinga. Vi må gjøre endringer på nettsiden og i brevhodene. Vi bruker ikke tusenvis av kroner på å bytte ut skiltene på sykehuset. De blir endret når de skal skiftes ut av andre årsaker.

Hjerte er oppført som en sideform i nynorskordboken. Høgli sier sykehuset har brukt slike sideformer for å gjøre språket mer lettfattelig.

— Nå må vi altså slutte å bruke sideformer, men vi vil fortsette å bruke hovedformer som er lette å forstå. Vi skal se mer på dette etter ferien.

- Kan ikke velge hovedformer

— Statsorganer skal ikke bruke sideformer. Jeg vet at det kan være fristende for en etat å velge en form som er mest mulig lik mellom målformene, men sideformene er tilgjengelig for eksempel for skoleelever, ikke for statsorganer. Det er heller ikke i tråd med norsk språkpolitikk å bruke hovedformer som er mest mulig felles mellom de to målformene, sier direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen til bt.no.

Han håper Haukeland Universitetssykehus nå vil endre språkbruken.

— Vi forsøker så langt som mulig å oppklare slike feil i vennskapelige former. Når de statlige etatene får påpekt en bommert, tas det som regel på alvor. De er også pålagt av målloven å følge dette opp.

- Alle forstår

Fordi det er et flertall av nynorskkommuner i Hordaland må sykehuset skrive brevene sine på nynorsk.

— Hvis tydelig språkbruk er et argument fra sykehuset kan dette argumentet også brukes til støtte for å skrive riktig nynorsk siden dette er målformen til mange av pasientene, mener språkdirektøren.

Han tar for gitt at alle bokmålsbrukere i Helse Bergens område også forstår nynorsk.

Vil forby hjerte

Språkrådet gikk i mai inn for en ny rettskrivningsnorm for nynorsk. Her foreslås det å avskaffe sideformer. Sideformene som finnes i dag blir enten en sidestilt hovedform, eller kastet ut av ordboken.

Ordet hjerte er ett av ordene Språkrådet vil gjøre helt ulovlig på nynorsk.

— Reformen ligger nå til behandling i Kulturdepartementet. Jeg blir veldig overrasket om de tar inn igjen dette ordet.

Er det feil av Haukeland å bruke et bokmålsnært nynorsk? Si din mening