JAN STEDJE jan.stedje@bt.no — Ved Haukeland må vi bygge 30 luftsmitteisolater. Hvert av disse koster nærmere en million kroner, sier smittevernkoordinator og avdelingsoverlege Stig Harthug til Bergens Tidende. Medpasienter og ansatte Det er hensynet til smittefaren mot medpasienter og ansatte ved sykehusene som er bakgrunnen for at Statens Helsetilsyn utarbeider strengere retningslinjer for isolering av pasienter.Begrepet "streng isolering" ønsker Helsetilsynet å gjennomføre ved en rekke tilstander, bl.a. hud- og sårinfeksjoner med streptokokker eller gule stafylokokker, lungebetennelse fremkalt av stafylokokker og ved enhver infeksjonssykdom med antibiotikaresistente stafylokokker. Statens Helsetilsyn har nå mottatt reaksjonene, etter at forslaget til et nytt isoleringsregime ble sendt ut på høring 9. januar i år.Det er sykehusene Haukeland, Ullevål og Rikshospitalet i Oslo samt regionsykehusene i Trondheim og Tromsø som Helsetilsynet har bedt om å vurdere og komme med eventuelle innvendinger mot forslaget. Foruten Helsetilsynet har også Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) bidratt med faglige innspill til det strengere isolerings-regimet. Haukeland makter ikke - Vi klarer ikke å oppfylle kravene i de nye retningslinjene for isolering som Helsetilsynet har sendt på høring. Det vil kreve ombygging utover våre vedtatte planer for smittevern, og det vil medføre tap av sengeplasser ved Haukeland, sier smittevernkoordinator Stig Harthug.