Arne Kristian Prestegård er en av beboerne som nå kan se frem til at støyen fra buldrende fly blir merkbart mindre. I hans enebolig bare 100 meter fra sørenden av rullebanen skal man skifte ut alle vinduer og ventiler. Prislapp: Nesten 200.000 kroner.

— Et prisverdig, overraskende og uventet tiltak, som jeg setter stor pris på svære fullastete fly suser over taket. Men i grunnen er det helikoptrene som er verst, sier Prestegård til Bergens Tidende.

En ny forskrift, som trer i kraft fra 1. januar 2005, setter minstekrav for innendørs støynivå i boliger. Det gjennomsnittlige støynivået fra transportmidler skal ikke overskride 42 decibel gjennom hele døgnet, ifølge det nye kravet.

Vil være god nabo

Avinor gjennomførte i fjor høst undersøkelser i 215 boliger i den såkalte støysonen rundt Flesland. Og nå er resultatet på det nærmeste klart. I 34 boliger i Kvitura ved Grimstad nord for rullebanen, på Fleslandssletten rett vest av banen, og Espeland/Myntevik sør for rullebanen er det ferdige rapporter som krever støyisolerende tiltak.

I tillegg regner fagansvarlig for miljø på Flesland, Terje Aarsand, med at ytterlige fire bolighus må isoleres for flere hundre tusen kroner. Arbeidene starter i juni og skal være ferdig i løpet av året.

— Vi må akseptere at å drive en stor flyplass betyr støy. Men Flesland ønsker samtidig å være en akseptert nabo. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra beboerne etter det arbeidet som så langt har vært gjort for å redusere støyen, sier Aarsand til BT.

40 år med støy

De fleste boligene rundt Flesland har ikke så høyt innendørs støynivå at det krever ombygging og støyisolerende tiltak i denne omgang. Men totalt 38 boliger vil altså snart bli inntatt av bygningsarbeidere på det offentliges regning.

— På de 34 boligene som er ferdig utredet, dreier det seg om tiltak fra 10.000 kroner til 650.000 kroner. Men de fire boligene som gjenstår, blir de dyreste å isolere, og kommer på toppen av dette, legger Aarsand til.

Prestegård har vært en av de nærmeste naboene til rullebanen på Flesland i over 40 år. Fra hagen ser han rett bort på stativet med landingslys ved sørenden av banen. Som flymekaniker i SAS, vet han også atskillig om flystøy. Humørfylt forteller Prestegård at han kan høre på flystøyen om det er dårlig vær på Gardermoen. Er flystøyen fra Oslo-flyet ekstra ille, skyldes det at det har så mye drivstoff at man er forberedt på å sirkle over Gardermoen en stund.

Følbar og hørbar

— Det drønner jo kraftig når flyene tar av og passerer nesten rett over hustaket. Særlig de største charterflyene fulle av passasjerer og drivstoff gir mye støy når de tar av, eller står og ruser på rullebanen like bortenfor huset. Men også småfly merkes godt. På den annen side, har vi jo selv valgt å bo her og leve med støyen. Selv om vi blir vant til den, er den jo både følbar og hørbar, sier Prestegård.

Terje Aarsand er ikke overrasket over at hele 38 boliger må isoleres mot flystøy. Resultatet er omtrent som forventet. Men det er viktig for flyplassledelsen å få flystøyen ned med 25 prosent, som er nasjonal målsetting for å redusere den totale støyplagen i Norge.

PRISVERDIG: Støytiltakene fra Avinor er prisverdige, mener Arne Kristian Prestegård, som bor bare 100 meter fra sørenden av rullebanen på Flesland. I hans enebolig skal alle ventiler og vinduer skiftes ut for å få ned flystøyen.<p/>FOTO: ARNE NILSEN