Fylkesutvalget vedtok forrige uke å kjøpe inn tre ekstra bybanevogner for å ta unna passasjerveksten. Vognene koster 76 millioner kroner, og vil gjøre det mulig å kjøre banen hvert 4. minutt i rushtiden når linjen forlenges til Lagunen i 2013.

Sprengt kapasitet

Problemet er at det ikke er plass i herberget til de nye vognene i depotet på Kronstad. I dag har Bybanen 14 vogner. I høst blir tre nye levert, og da er kapasiteten på Kronstad-depotet sprengt. Når fylket nå kjøper inn ytterligere tre vogner, må man finne et sted å plassere dem.

Den midlertidige løsningen blir å bygge et hensettingsspor med plass til tre vogner i forlengelsen av det foreløpige endestoppet ved Lagunen. Der er det allerede gjort klar for å forlenge traséen i retning Flesland. Den eneste investeringen blir dermed kostnader til sikring og gjerder.

— Det vil være en ulempe for enkelte vognførere at de må starte og avslutte arbeidsvakten sin på Lagunen, men samtidig blir det en fordel med redusert kjøretid for de første og siste vognene som ikke skal til Kronstad, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Kan forlenge vognene

Prognoser viser at passasjertallet kan stige med 35 prosent frem til 2014, som følge av byvekst og at byggetrinn 2 til Lagunen åpnes. Da må kapasiteten økes, erkjenner fylkesrådmannen. I dag er det rundt 28.000 passasjerer daglig, og passasjerene står trangt i rushet.

På sikt er det mulig å forlenge vognene med ti meter, noe som vli gi plass til flere passasjerer på hver avgang. Men det kan først skje når det nye verkstedet står klar på Flesland.

— I mellomtiden må kapasitetsøkningen håndteres ved å bruke flere vogner. Vi trenger 20 vogner for å kunne kjøre med avgang hvert fjerde minutt, slår Nilsen fast.

Bør Bybanen bygges ut til flere bydeler? Si din mening i kommentarfeltet!

POPULÆR: Bybanen øker passasjertallene, og trenger flere vogner. Dermed må fylket også finne plass til et ekstra, midlertidig vogndepot.