— Det er fremdeles mye som ikke er klart, så i den første perioden er det mange av de innsatte som må jobbe både med maling og bygningsarbeid, sier den nye fengselslederen Harald Åsaune.

Har kalt inn håndverkere

Han legger ikke skjul på at fengselsledelsen har sett nøye på yrkesbakgrunn når de har kalt inn de aller første fangene til soning i det nye fengselet.

— Vi har sørget for at det er mange håndverkere. Det var flere snekkere og elektrikere på listen. Og så var det mange stillasarbeidere også, men de har vi jo ikke bruk for, sier Åsaune og ler.

Det er foreløpig ingen låser i dørene, fra taket henger løse ledninger og byggestøvet ligger tungt over alt. Fengselslederen viser oss et av rommene som er klare til bruk. Sengene står tett, med bare et kjøleskap mellom.

— Foreløpig må de ligge to og to på rom som er ment for bare én person. Vi håper det vil motivere dem til å arbeide effektivt, slik at de raskt kan få enerom, sier Åsaune.

Kriminalomsorgen Region Vest har fått svært liten tid på seg til å sørge for at en uakseptabelt lang soningskø på Vestlandet skal skrumpes kraftig inn.

— Køen skal bort, og staten skal levere. Selv har jeg vasket opp kopper og fat i dag, og innsatte fra Bergen Fengsel har vært her og skrudd opp senger og spisebord. I tillegg har vi hatt bygningsarbeidere på overtid, og det blir knallhard jobbing helt til den første innsatte møter her mandag morgen, sier Åsaune.

Må rydde gjerdetrasé

I tillegg til at innsiden av fengselet ser ut som en byggeplass, mangler det også noe vesentlig utenfor.

— Vi trenger også noen til å rydde skog for å lage trasé til gjerde, sier lederen.

— Er det ikke litt spesielt at dere ikke har satt opp gjerde før fengselet tas i bruk?

— Vi har hatt dette også i bakhodet når vi har kalt inn til soning. Alle som kommer inn nå i første omgang har korte dommer. Ingen av dem har soning på mer enn ett år, mange på bare 30 dager, sier Åsaune.

I første runde venter han 37 menn i morgen. Innen nyttår skal hele fengselet stå klart med en kapasitet på 90 åpne plasser. Det vil si at de innsatte går fritt mellom bygningene, og at de fleste dører er åpne til enhver tid.

— Men de har ikke lov til å bevege seg utenfor angitte grenser uten tillatelse. Da er det å anse som en rømning, forklarer Åsaune.

Det er ikke lagt opp til at noen av de innsatte skal ha studier og arbeid utenfor Bjørgvin Fengsel. All aktivitet skal skje på fengselets område.

Slipper å spikre paller

— Vi vil etter hvert få skoleavdeling her. Dessuten har vi både musikkterapeut, filosof og kunstner som skal jobbe med de innsatte. I tillegg kommer vanlig rutinearbeid som matlaging og renhold, forklarer Åsaune.

Men om trønderen krever hardt arbeid med hammer og sag til fengselet er ferdige, lover han at fangene aldri skal tvinges til det innsatte flest må gjøre her i landet.

— De skal slippe å spikre paller. Jeg tror det er bedre at de gjør noe mer fornuftig når de sitter inne, sier Åsaune.

BJØRN ERIK LARSEN