Statens vegvesen er i full gang med å bygge kollektivfelt i begge retninger fra Sotrabrua og til Breivik-krysset mot sentrum. Broen som gikk fra Drotningsvik senter og over mot Janaveien, er fjernet og erstattet av en flyttbar, midlertidig, militær bro. Den skal etter hvert fjernes, og det skal støpes en ny betongbro.

Planen var å bygge denne etter samme prinsipp som i Trondheim der en brokonstruksjon raste sammen og tok livet av to personer i forrige uke.Veivesenet har i alt ti broprosjekter de kommende to årene der det også er planlagt å foreta støpearbeid mens trafikken går som normalt under brokonstruksjonen. Broen over Rv 555 i Drotningsvik er ett av disse prosjektene.

— Dette er prosjekter der vi har vurdert det som vanskelig å stenge veien på grunn av stor trafikk eller mangel på omkjøringsveier, sier direktør Lars Erik Hauer i Vegdirektoratet.

På vent

Nå er denne byggemetoden satt på vent inntil årsaken til brokollapsen i Trondheim er brakt på det rene.

En bilfører som tilfeldig passerte under broen da den brøt sammen, og en anleggsarbeider mistet livet.— Veivesenet vil sørge for tiltak som ivaretar sikkerheten for både trafikantene og dem som jobber på prosjektene. Dette kan medføre at vi enkelte steder likevel må stenge veien når vi støper, sier Hauer i en pressemelding.

Arbeidet i Drotningsvik er foreløpig ikke kommet så langt at det er aktuelt å støpe med det aller første.

— Vi hadde egentlig tenkt å bygge broen etter samme prinsipp som i Trondheim, altså støpe brodekket uten å stenge veien, sier Ole-Henning Davik, som er prosjektleder for byggingen av kollektivfeltene i Drotningsvik.

Køproblemer

Veien mot Sotra er sterkt trafikkert, og de få gangene den har vært helt stengt på grunn av sprengingsarbeid, har det oppstått store køer, selv på sen kveldstid.

— Nå vil vi bruke tiden fremover til å se på alternative måter å støpe den nye broen på, sier Davik.

— Vi har muligheter for å legge en midlertidig omkjøringsvei via Drotningsvik senter, selv om det ikke er så veldig gunstig. Vi må i så fall også legge mesteparten av støpearbeidet til nettene da det er minst trafikk, utdyper Davik.

Går etter planen

De nye kollektivfeltene fra Drotningsvik til Breivik-krysset, en strekning på ca. 900 meter, skal etter planen være klare til bruk om ca. ett år.

— Vil en ny byggemetode forsinke prosjektet?- Foreløpig er det ingenting som tyder på det, men det beror selvsagt litt på hvilke tiltak Vegdirektoratet eventuelt innfører etter ulykken i Trondheim, sier Ole-Henning Davik.

MIDLERTIDIG: Dette er den midlertidige broen som Statens vegvesen har installert.
OLE-HENNING DAVIK (arkiv)
felt.jpg
OMKJØRING: I verste fall kan dette bli et vanlig syn mens den nye broen støpes: omkjøring via Drotningsvik senter.
Monica Hestnes (arkiv)