Hvordan byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen, har tenkt å greie den biffen, røpet hun i går. Da la hun frem handlingsplan mot luftforurensning, orienterte om parkeringspolitikken og fortalte om tiltakene for kollektivtrafikken som hun håper skal innbringe over 30 millioner kroner fra Samferdselsdepartementet.

Den som krever bevis neste år for at disse tiltakene faktisk har virket, er samferdselsministeren. Og greier ikke Lisbeth Iversen å levere, blir det millionkutt i overføringene til kollektivtrafikken i Bergen.

Takstfrys det viktigste

I år håper Bergen kommune at Samferdselsdepartementet vil tro på de gode hensikter som er nedfelt i søknaden om belønningsmidler til kollektivtrafikken. Ordningen er splitter ny, så foreløpig har ingen stilt beviskrav om noe som helst. Men i søknaden som er sendt av gårde, listes opp en rekke tiltak som byråd Lisbeth Iversen både håper og tror skal få folk til å velge buss fremfor egen bil.

Takstfrys er det viktigste, og vil koste vel 12 millioner kroner. Dette er allerede gjennomført. Busstakstene steg ikke fra årsskiftet, slik de pleier.

Månedskort for barn er også gjennomført.

Enda mer gratisbuss

Deretter følger forsterket satsing på frekvens, altså flere busser på sentrale ruter, slik at det blir kortere tid mellom avgangene. Her tok Gaia Trafikk viktige initiativ i fjor, særlig på Nesttun-linjen.

— Hvis vi får penger til det, vil vi utvide denne satsingen også mot Fyllingsdalen, mot Bergen vest og mot Åsane, sier Lisbeth Iversen.

Gratis sentrumsbuss er også et tiltak som Bergen kommune kan skryte litt av i søknaden om belønningsmidler. I desember reiste over 50.000 mennesker med gratisbussen, som går i rute mellom Nøstet og Bystasjonen.

— Får vi penger til det, vil vi utvide dette tilbudet til også å gjelde Bryggen og utover mot Sandviken, sier Lisbeth Iversen.

Potten skrumpet

Ønskelisten for kollektivtiltak som Bergen kommune sender Samferdselsdepartementet inneholder tiltak for til sammen 31,3 millioner kroner. Kommunen har da holdt seg til halveis-løftene fra politisk rådgiver Alfred Bjørlo i departementet om at Bergen hadde en god sjanse til å få 30 millioner.

Men da Bjørlo sa det, var den samlete potten på 100 millioner kroner.

Da forliket om statsbudsjettet var ferdig, hadde potten skrumpet til 74 millioner, og disse skal fordeles på Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

— Vi har god tro på vår søknad likevel, og mener vi har en god sak, sier byråden.

Buss for bedre luft

— Foruten å bevise at flere bergensere tar bussen, må dere ikke også kunne påvise overfor Samferdselsdepartementet at biltrafikken inn mot sentrum reduseres?

— Nei, det viktigste vi må kunne vise departementet, er at kollektivtrafikken øker, svarer byråden.

Samtidig er byråden fullstendig klar over at trafikken er den viktigste årsaken til den dårlige luften som på enkelte dager forpester bergenserne. Ved siden av fyring, selvsagt, men der innrømmer Lisbeth Iversen at det er lite man kan gjøre.

— Vi vet jo at det er solgt veldig mange nye ovner i Bergen. Men dette har sammenheng med strømprisene, og det er jo ikke alt vi kan styre.

De viktigste tiltakene mot luftforurensning finnes altså i søknaden om belønningsmidler til kollektivtrafikken. Byrådet i Bergen har foreløpig forlatt tanken om tidsdifferensiering av busstakstene (barnebillett for alle på dager med høy luftforurensning), men skriver at man vil ta det opp til vurdering etter 2004.

Ikke parkeringstak

Men selv om byrådet er seg bevisst trafikkens betydning for luftkvaliteten i Bergen, er det liten vilje til å sette klare grenser for antall parkeringsplasser i sentrum. Parkeringspolitikken må samordnes med behovene for verdiskapning innenfor nærings- og kulturliv, heter det, og «Parkeringspolitikken skal bidra til god tilgjengelighet i Bergen sentrum».

— Men vi har som mål å begrense den såkalte søketrafikken i sentrum ved å gjøre det dyrere å parkere i gaten enn i parkeringshusene. Vi vil også søke å frigi gategrunn ved å opprette boligsoneplasser i parkeringshusene som blir bygget, eksempelvis i Klostergarasjen eller i parkeringshuset under Skansen. Vi vil gjøre dette selv om vi vet at det vil gå ut over inntektene i parkeringshusene, sier Lisbeth Iversen.

LANGSIKTIG: Byråd for miljø og byutvikling kommer ikke på noen strakstiltak som kan gjøre luften i Bergen lettere å puste i. Hun satser på at tiltakene for kollektivtrafikken vil løse problemene - litt om senn.<p/>FOTO: TOR HØVIK