Nå er mannen dømt til fire år og seks måneders ubetinget fengsel for en serie grove bedragerier og underslag. Han må også betale kvinnen ca. tre millioner kroner i erstatning.

Dette er en av norsk rettshistories strengeste straffer i bedragerisaker der offeret er et ressurssvakt menneske.

«Fast forbrytersk vilje»

– I så måte er dommen unik. Påtalemakten er svært fornøyd med at vi har fått fullt gjennomslag for vårt syn, sier aktor, politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Ifølge retten har tiltalte vist «fast forbrytersk vilje over tid». De tre dommerne mener at han «urettmessig har tiltatt seg en posisjon som har gitt ham tilnær-met full disposisjonsmulighet over for-nærmedes formue både i live og ved død.»

68-åringen, som var kvinnens investeringsrådgiver og dessuten tidligere var politimann i ti år, ble funnet skyldig på alle punkter i tiltalen:

  • Ved hjelp av en rekke falske fullmakter tok han ut minst 1,8 millioner kroner fra kvinnens konti, det aller meste kontant fra banken.
  • Han overførte tre pantobligasjoner verdt 480.000 kroner til seg selv ved hjelp av kopierte signaturer.
  • Han solgte kvinnens aksjer verdt 390.000 kroner, og overførte pengene til seg selv ved hjelp av kopierte signaturer.
  • Kjøpte bil for hennes penger, og over-førte den til seg selv.
  • Han forfalsket en søknad for å bli hen-nes hjelpeverge, uten hennes viten eller vilje.
  • Han laget falske testamenter som ville ha overførte det som var igjen av hennes formue til ham ved hennes død.

– Kun for å hjelpe henne

68-åringen erkjente ikke straffskyld, og mente at den 80-årige kvinnen bevisst ga ham fullmakt til å disponere over hennes formue. At han kopierte hennes signatur over på en rekke dokumenter, forklarte han bare var en praktisk måte å gjøre ting på og for å vise henne hvordan fullmakter ville se ut.

Han sa også at alt han gjorde kun var for å hjelpe henne, og at alle pengene som forsvant enten er gitt til henne eller brukt til å betale regninger for henne.

– Jeg har hjulpet henne over alle støvelskaft. Jeg har vært altfor snill, sa han flere ganger under rettssaken

Kvinnen har avvist alle påstandene.

68-åringens harde karakteristikker av kvinnens vanskelige personlighet og manglende troverdighet, slår hardt tilbake på ham i dommen.

– Dette forsterker rettens oppfatning av at tiltaltes beveggrunn for å bistå henne ikke har vært motivert ut fra uselvisk hjelpsomhet, men var bestrebelser for å opparbeide og vedlikehold av et tillitsforhold, mener retten.

– Viser ingen anger

Retten slår fast at den tidligere investeringsrådgiveren «planmessig, systematisk og kynisk» har utnyttet dette tillitsforholdet grunnet høy alder og ensomhet.

De tre dommerne finner dessuten ingen formildende omstendigheter. De påpeker at han ikke har bidratt til oppklaring og at han heller ikke har vist noen som helst forståelse eller anger overfor kvinnen. Han har tvert imot fremstilt seg selv som offeret.

68-åringen er også på livstid fradømt retten til å praktisere som økonomisk rådgiver, drive næringsvirksomhet, lede eller sitte i styret til et selskap.

Dommen er enstemmig.