Både Akademiet-skolene i Norge og Bergen Private Gymnas tok i 2011 ut totalt 18 millioner kroner i ulovlig fortjeneste. Det viser tilsyn Utdanningsdirektoratet (Udir) har gjort.

Privatskoler har ikke lov til å ta ut utbytte eller skaffe seg fortjeneste på andre måter, da de får statlige tilskudd. Prinsippet er at alle offentlige midler og skolepenger skal komme elevene til gode.

Ifølge en foreløpig tilsynsrapport er det likevel akkurat det som har skjedd på Akademiet-skolene. Og aller verst er det i Bergen. Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas skal ha tatt ut over seks millioner kroner hver. Det utgjør rundt 16 prosent av beløpet de fikk i statlige tilskudd samme år.

— Vi ser svært alvorlig på dette, sier divisjonsdirektør i Udir, Annemarie Bechmann Hanssen.

Verken eier eller rektorer ville snakke med pressen i går.

Har kjøpt av seg selv

Ifølge Udir har skolene klart å ta ut fortjeneste ved å betale overpris på tjenester fra selskaper som er tilknyttet dem. De har også kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften, mener Udir.

I tilsynet fant Udir blant annet at:

Bergen Private Gymnas og Akademiet har betalt husleie som er omtrent 80 prosent høyere enn markedspris. Overprisen har gått til skolenes eiere.

Bergen Private Gymnas og Akademiet Bergen har betalt henholdsvis 70 og 55 prosent for mye for å leie inn daglig leder fra et eierselskap.

— Det er en gammel klassiker det, sier Gunnar A. Dahl. Han er revisor og siviløkonom, og partner i konsulentselskapet DHT Corporate Services.

Han mener praksisen privatskolene skal ha drevet med, er lovstridig på flere måter.

— Skal man kjøpe tjenester av nærstående selskaper, må det være til vanlige markedspriser, og en leveranse som er nødvendig og nyttig for virksomheten. Hvis ikke er det ren tapping av selskapet, og i strid med aksjeloven, sier Dahl.

- Ingen kommentar

Det er Helge Teige som eier både Bergen Private Gymnas AS og Akademiet Bergen AS, gjennom selskapet Metis Education AS. Dette eide han sammen med Terje Risa, inntil Risa omkom av hjertestans i et sykkelritt i mai i år.

— Vi har akkurat fått papirene, og går gjennom dem nå. Jeg har ingen kommentar, var det eneste Teige ville si da BT ringte ham i går. Både han og rektorene ved skolen henviste videre til pressekontakten deres, advokat Henrik Grung.

Grung tok ikke telefonen eller svarte på sms i hele går.

I en pressemelding skriver Grung likevel at Akademiet stiller seg uforstående til kritikken de får fra Udir.

— Akademiet er etter den foreløpige gjennomgangen sterkt undrende og uenig i premiss, vurdering og konklusjon i mottatt varsel om vedtak, heter det.

De presiserer at avvikene ikke vil få betydning for verken lærere eller elever i tiden fremover.

Forventer å finne mer

En økonomisk konsekvens blir det trolig likevel. Udir krever at skolene betaler tilbake det de har tatt ut i utbytte. Akademiet Bergen må betale tilbake nesten 6,3 millioner kroner, mens Bergen Private Gymnas må betale vel 6,1 millioner kroner.

— Hvilken frist de får, må vi komme tilbake til når vi fatter endelig vedtak i saken. Det skjer trolig i høst, sier Bechmann Hanssen.

Hun sier samtidig at Udir vil føre et nytt tilsyn med privatskolene sine regnskap fra 2012 så snart de blir klare. Bechmann Hanssen sier hun tror tilsynet da vil avdekke at den ulovlige praksisen fortsatte.

— Det er ennå veldig tidlig, men det er ikke noe som indikerer at skolenes handel med nærstående selskaper er blitt mindre i 2012, sier Bechmann Hanssen.

Både Akademiet Bergen og Bergen Private Gymnas er heleid av selskapet Metis Education AS.

Konsernregnskapet for Metis, som også innbefatter et vikarbyrå og et kantineselskap, hadde i 2011 et samlet overskudd før skatt på 13,8 millioner kroner. Konsernet hadde ved utgangen av 2011 en egenkapital på 2,4 millioner kroner. Nå har Metis gjennom Akademiet og Bergen Private Gymnas altså fått en ekstraregning på til sammen 12 millioner kroner fra staten.