Innen 1. juli må alle norske havner med anløp av utenlandske båter terrorsikres. Prisen kan komme opp i en halv milliard kroner. Likevel vil ikke Petter Løvik (H) leder for Stortingets samferdselskomité, love en krone til sikringsarbeidet.

— Dette må bli eiernes ansvar. Det blir som for terrorsikringen av flyplasser. Brukerne må betale merutgiftene. Jeg kan ikke se at vi skal kunne bruke av knappe samferdselsmidler til disse tiltakene, sier Løvik.

I statsbudsjettet er det ikke satt av en krone til slike tiltak. Løvik mener norske havneeiere ikke har noe valg.

— Skulle vi se på dette rent nostalgisk er det selvfølgelig beklagelig at norske havner stenges, men her må vi følge opp de krav som kommer fra FNs skipsfartsorganisasjon. Som havnestat og sjøfartsnasjon har ikke Norge noe valg, sier Løvik.

I Bergen og Omland Havnevesen er man etter gårsdagens styremøte fortsatt i villrede rundt hvilke tiltak som må iverksettes.

— Norske myndigheter har ikke vært helt klare med hensyn til hva vi må gjøre, sier styreleder Kristian Helland.

Han er fortsatt ikke sikker på om hele den internasjonale havnen må avstenges for publikum med porter og adgangskort.

— Vi vet ikke i dag om det blir en gjerdeplikt utover det som ligger i Schengen-avtalen. I dag er ikke området permanent avstengt.

Helland har bedt havnedirektøren orientere både byrådet og kommunalrådene i forretningsutvalget om de tiltakene som blir nødvendige. Først til nyttår regner Helland med å ha avklart hva som må gjøres og hva det vil koste.

— Jeg legger ikke skjul på at det blir ganske dramatisk for Bergen om store deler av havnen blir permanent avstengt. Det har en kostnadsside, men for Bergen har det aller høyeste grad en estetisk side. Det forstår alle som går langs kaikanten i Bergen. Men foreløpig vil jeg ikke dramatisere dette for mye, sier Kristian Helland.