KARI PEDERSEN

Det er den brutale meldingen til brukerne av Nesttun dagsenter.

— Jeg forstår reaksjonene, sier Vigdis Alsaker som er ansvarlig for tilbudet til utviklingshemmede i Fana bydel.

Bomben sprang på et møte for de pårørende onsdag kveld. Brukerne av Nesttun dagsenter har to faste utflukter: svømming på Nordåstunet og tur til 4H-gården på Garnes.

Budsjettet for dagsenteret har imidlertid sprukket. Heretter må brukerne ut med 1000 kroner måneden for de to aktivitetene. De som ikke kan betale, vil få tilbud om andre gjøremål som ikke koster noe.

— Jeg synes det er horribelt at de aller svakeste skal bli pålagt slike egenandeler, sier Morten Sagen. Hans datter bruker Nesttun dagsenter.

Innstrammingen ved Nesttun dagsenter er en del av kuttet som byrådsavdeling pleie og omsorg har iverksatt for å få budsjettet i balanse. Pleie og omsorg ligger an til et samlet overforbruk på 145 millioner i år, og er viktigste forklaringen på underskuddet i Bergen kommune