For å komme problemene til livs vil ImF nå gå over til et helt nytt økonomisystem, som fjerner både predikantmomsen og regninger som ikke blir betalt. I stedet skal de lokale indremisjonskretsene betale inn en viss prosentandel av sin omsetning til forbundet sentralt. Denne prosentandelen skal dekke utgifter som ImFs hovedkontor på Søre Bildøy i Fjell har til kristen forkynnelse rundt om på de mange lokale bedehusene.

Saken skal drøftes på ImFs generalforsamling senere denne uken. Generalsekretær Karl Johan Halleråker bekrefter overfor Bergens Tidende at mange bedehusforsamlinger ikke klarer å betale regningene for å få tilsendt en predikant eller forkynner. Dermed blir ImFs hovedkontor sittende igjen med regninger som skulle ha vært betalt lokalt av det enkelte bedehusstyre. ImFs misjonsregnskap viste i fjor et driftsunderskudd på vel 1,4 millioner kroner, og at samlet underskudd på 250.000 kroner.

For liten refusjon

— Samtidig rammes vi av den nye momsen på tjenester. Så lenge vi fakturerer slike predikantbesøk, blir dette en tjeneste som er momspliktig. Samtidig vedtok Finansdepartementet at denne tjenestemomsen skulle refunderes. Det gikk bra i 2002. Men fra 2003 har refusjonen vært ren sjablongmessig og tilfeldig. For vårt vedkommende betydde dette at vi fikk refundert 750.000 kroner mindre enn det vi betalte inn i 2003. For 2004 er ikke refusjonene klare ennå.

Kutter regningene

Innføringen av ny økonomiordning gjør at momskravene faller vekk. I et helt nytt lovforslag som generalforsamlingen skal ta stilling til, blir de lokale indremisjonskretsene pålagt å bidra med økonomiske midler til fellesskapet, som det heter. I praksis betyr dette at man automatisk må betale inn en prosentandel direkte til forbundets sentrale hovedkvarter. Disse pengene skal så brukes til å sende ut predikanter som skal forkynne det kristne budskap på bedehusene. Dermed slår man to fluer i en smekk: Man slipper å sende ut regninger som mange bedehusstyrer ikke klarer å betale. Og siden det ikke lenger kommer egen faktura, fjernes også kravet til at man må betalte moms for predikantene.

- Hindrer nybrottsarbeid

ImF er den eneste kristne organisasjonen som har hatt denne momspliktige praksisen for å bemanne bedehusene med kristne forkynnere. I organisasjonens nye strategidokument «Røtter og fornyelse» slås det fast at overgangen til den nye prosentordningen har vakt heftig intern debatt. Men nå ser det ut som om de fleste kretser og lokallag slutter seg til forslaget, heter det.

Ifølge Hallaråker har ordningen med å sende fakturaer på predikanter hindret nybrottsarbeid på bedehusene. Dessuten har den gitt inntrykk av at det er dyrt å få sendt ut predikanter fra ImF til bedehusene, mens det er gratis i andre kristne organisasjoner, som finansierer slik virksomhet gjennom prosentinnbetalinger.