14 stillinger ved sykehjemmet må bort, blant annet fire pleiestillinger. Det tas også stillinger i transporten og i teknisk stab. En konditorstilling ryker også til.

Problemer i åtte år

Bergen Røde Kors Sykehjem har vært en kontinuerlig økonomisk hodepine for Bergen kommune. I år etter år har det private sykehjemmet gått med underskudd, som kommunen siden har måttet dekke inn.

I 2004 skulle problemene ryddes opp i en gang for alle. Da inngikk Bergen Røde Kors, som det siste private sykehjemmet en driftsavtale med Bergen kommune. Avtalen innebar at sykehjemmet måtte redusere noe på driftsutgiftene for å ivareta hensynet til likebehandling mellom private og kommunale sykehjem.

— Avtalen ble inngått mellom bevisste parter og med åpne øyne, sier Drevland.

Sykehjemmet klarte ikke å tilpasse driften til avtalen og fikk et driftsunderskudd i fjor på 5,7 millioner kroner.

Meldte krisen

I løpet av våren har de økonomiske problemene blitt større. I slutten av mai varslet Bergen Røde Kors likviditetsproblemene. 20. juni ba sykehjemmet om et forskudd på driftstilskuddet for å kunne betale de ansatte lønn.

Både byrådsleder Henning Warloe og Trude Drevland har vært i møter med Bergen Røde Kors. På spørsmål fra BT om kommunen kan ha tillit til sykehjemmets evne til å rydde opp, etter år med problemer, svarer hun:

— Jeg har gjort det klinkende klart over for styreleder i Bergen Røde Kors at dette ikke avstedkommer noen begeistrede hurrarop fra min side.

Problemsykehjem

Drevland mener at et forskudd på driftstilskuddet ikke er tilstrekkelig. Sykehjemmet må låne pengene av kommunen. Hun understreker at sykehjemmet er i en særstilling

  • Det er Bergen Røde Kors Sykehjem som har problemer. De øvrige private institusjonene holder seg i stor grad innenfor den rammen som er satt i driftsavtalene.

— Sykehjemmet driver en rekke spesialtiltak, blant annet Hospice-avdeling for døende. Sykehjemmet har også god legedekning. Må nå spesialtilbud avvikles?

— Alle tiltak sykehjemmet driver er dekket inn i en ny avtale som vi inngikk i 2005, sier Drevland.

Hun forventer balanse i driften i 2007.

Styreleder i Bergen Røde Kors, Fred A. Furnes, svarte i går ikke på BTs henvendelser.