— Jeg skjønner godt spørsmålet, men det er jo meningen at alle sykehjemmene skal få en noenlunde lik standard. Det er målet med utbyggingsplanen. Derfor har vi ikke vurdert å la noen beboere slippe billigere unna, sier helsebyråd Helen Nordeide Fløisand.

Jobbe med holdninger

Byråden mener det er en tydelig sammenheng mellom den fysiske standarden på sykehjemmene og om de pårørende er fornøyd.

— Har du litt andre fasiliteter, vil trivselen øke, både blant beboerne og de ansatte. Og det påvirker nok hvordan de ansatte møter beboerne og deres pårørende.

— Kan ikke det bli en lettvint unnskyldning for ikke å gjøre noe med spørsmål som er knyttet til holdninger?

— Noen institusjoner med eldre fasiliteter skårer svært godt på disse spørsmålene, så det viser at det går an. Derfor bør alle institusjoner bruke denne undersøkelsen til en hjelp for hvor man setter inn støtet.

Fløisand sier kommunen i en periode nok har vært mer opptatt av bygninger og utbyggingsprogrammet, noe som har gått på bekostning av innholdet i tilbudet.

— Helt uavhengig av denne undersøkelsen jobbes det med tjenesteinnholdet. Vi skal bedre kvaliteten både på sykehjem, aldershjem og hjemmetjenestene. Når dette blir ferdig, skal det legges frem en sak for bystyret.

Skal bygges om

Fløisand peker på at flere av institusjonene som kommer negativt ut i undersøkelsen er under ombygging eller skal ombygges. Det gjelder blant annet Bergen Røde Kors Sykehjem og Landås menighets eldresenter.

— Jeg tror nok disse sykehjemmene kommer bedre ut av undersøkelsen når ombyggingen er over.

Mange pårørende er klart misfornøyd med den tiden de ansatte bruker på pasientene. Men det blir ikke flere stillinger til sykehjemmene.

— Vi har en god bemanningsnorm og den blir ikke øket. Nå sliter vi med å få tilsatt fagutdannede i alle ledige stillinger. Jeg er for øvrig svært fornøyd med resultatet av undersøkelsen når det gjelder de ansattes holdninger. Den viser at vi kommer godt ut.