Billedkunstnerne Eli Nilsen og Aslaug Moi Frøysnes er fortvilet. Etter at det i august i år ble påvist at lokalene de leier i Strandgaten 6 inneholder store mengder asbest har de ikke malt et eneste penselstrøk. Likevel krever huseier Kløver Eiendom leie fra de to kvinnene.

-Dette er forferdelig vanskelig. Jeg har ikke fått jobbet siden august, og ligger syltynt an med tanke på en utstilling jeg skal åpne 16. november, sier Frøysnes.

Sammen med kunstnervenninnen Eli Nilsen har hun siden november i fjor leid atelier i kjelleren i Strandgaten 6. Kvinnene disponerer hvert sitt rom, og betaler månedlig i overkant av 1500 kroner hver for rommene. Mistanke om at noe var galt fikk de i august, da Nilsen hadde besøk av en bekjent som er bygningsingeniør.

-Han mente det var betydelige mengder asbest i rommene, og anbefalte oss å sjekke det så snart som mulig. Huseier sa han skulle undersøke det, men det drøyet og drøyet. Derfor engasjerte vi selv et firma til å undersøke asbestinnholdet, sier hun.

Trodde det var gips

Firma Walter C. Wedberg bekreftet kvinnenes mistanke. Støvet som drysset fra rør i taket, og som de lenge hadde trodd var ufarlig gipsstøv, var i virkeligheten det kreftfremkallende stoffet asbest.

Det ble tatt fire prøver, og samtlige inneholdt asbest. Da dette ble kjent foretok Arbeidstilsynet en kontroll i de to atelierene.

-Vi kontrollerte rommene og fant at det var svært helsefarlig å drive virksomhet der. Derfor sendte vi et varsel om pålegg av fjerning av asbest til Kløver Eiendom. De må fjerne all asbestholdig isolasjon rundt rør i de deler av kjellerlokalene der det drives virksomhet. Dessuten må de dokumentere at de øvrige kjellerlokalene ikke inneholder asbest, sier saksbehandler Sigrid Røyrhus hos Arbeidstilsynet.

Spesiell sak

Til tross for at det er helsefarlig å jobbe i atelierene, har de to kvinnene mottatt betalingskrav for oktober, november og desember.

-Jeg fikk helt bakoversveis, sier Moi Frøysnes.

Kvinnene sendte et brev til eiendomsselskapet, der de krevde å bli fritatt for å betale husleie frem til den helsefarlige asbesten var fjernet. Da svarbrevet kom fikk de nok et sjokk.

-Vi fikk beskjed om at vi måtte betale husleie, til tross for at vi ikke kan bruke atelierene. Dessuten fikk vi beskjed om at vi var ansvarlig for å oppfylle ethvert pålegg fra offentlig myndighet. Det er så frekt at jeg har ikke ord. De mener tydeligvis at vi skal betale for fjerning av asbesten, sier Nilsen.

Daglig leder Stig Høisæther i Bergen leieboerforening mener kvinnenes sak er spesiell.

-Måten leietakerne er blitt behandlet på er helt hårreisende. Men vi ser stadig at de som leier verksteder og atelierer står svakt på leiemarkedet, fordi det rammer ekstra hardt når ting som dette skjer, sier Høisæther.