HILDE KRISTIN STRAND TERJE ULVEDAL

— Dette er ikke juridisk bindende, sier jussprofessor Jan Andersson.

Bergens Svømme Club (BSC) skal ha julelotteri, og skriver i et brev til medlemmene at alle må selge to loddbøker. ýLoddbøker som ikke blir tilbakelevert eller ikke er solgt må erstattes med kr 125 pr stký, heter det i brevet.

BT har snakket med foreldre som reagerte da de så formuleringen. Andre ser på loddsalg som en naturlig del av å ha barn med i idrettslag, og kjøper loddene selv.

— Men siden man betaler en sum for å være med, kan man jo stille spørsmål ved at man blir pålagt å betale mer, sier en mor.

- Ikke juridisk forpliktende

Professor Andersson sier til BT at formuleringen er problematisk på tre måter.

— For det første er ikke dette juridisk forpliktende på noen måte. For det andre opptrer idrettslaget ulovlig når de gir barna inntrykk av at de har plikt til å betale. Og for det tredje er formuleringen etisk problematisk. Man går over en grense når man på denne måten prøver å pålegge noen å selge alle loddene.

Andersson legger til at det ikke er straffbart å komme med en slik formulering.

Geirmund Henjum, informasjonssjef i Lotteritilsynet, sier en slik problemstilling ligger utenfor Lotterilovens virkeområde.

— Våre jurister sier at man bør sjekke hva som står om lotteri i klubbens vedtekter. Det blir i første rekke en sak mellom klubben og de foreldrene som reagerer på dette, sier Henjum.

- Gjør slik de andre gjør

Styreleder Kari Kvale i BSC sier klubben konfererte med andre svømmeklubber før de påla medlemmene «erstatningsplikt».

— Vestlandssvømmerne har hatt denne lotteripraksisen i flere år. Vi er også kjent med at flere fotballklubber har denne ordningen. Men vi har ikke undersøkt om det er lovlig å kreve erstatning, sier Kvale.

Ifølge Kvale har BSC de siste årene hatt problem med noen gjengangere som sier de har mistet loddbøkene. I enkelte tilfeller har det vært mistanke om at de kan ha stukket pengene i egen lomme og kastet loddbøkene.

— Jeg innser at dette er skrevet strengt, men det vil nok ikke bli praktisert så strengt. Det vil nok bare bli krevd erstatning for bøker som ikke blir levert tilbake, mener BSC-lederen.

Hun understreker at det er en frivillig sak å selge lodd. Medlemmer som ikke vil, slipper.