1. juni er det slutt på gratis utlån av kirkene i Bergen til konserter og andre eksterne arrangementer.

RUNE VALDERHAUG

Men fortsatt skal bergenserne slippe å betale for kirkelige handlinger.

I dag skal Kirkelig Fellesråd i Bergen behandle et forslag fra kirkeverge Gunnar Wik om å ta 250 kroner i leie for hver påbegynt time ved eksterne arrangementer i byens kirker. På toppen av dette kan den enkelte menighet ta ekstra betaling på inntil 10 prosent av inntektene fra konserter og ulike arrangementer.

Timebetaling

I sitt forslag skiller kirkevergen mellom intern og ekstern bruk av kirkene. Alle kirkelige handlinger skal fortsatt være gratis. Kirkelig Fellesråd kan heller ikke ta betalt for aktiviteter og arrangementer som menighetsrådene eller menighetene selv står bak. Hver kirke skal deles inn i ulike soner. Konsertarrangører og andre eksterne brukere av kirkene må ut med 250 kroner timen for hver sone som brukes. Det betyr eksempelvis at det vil koste 500 kroner timen hvis man bruker både selve kirkerommet og menighetssalen til en konsert eller arrangement.

Unntak for noen

Men ifølge kirkevergens forslag vil det finnes noen unntak fra kravet om betaling. To av dem er aksjeselskapet Bjørgvin kirkemusikk, som i stor grad bruker Domkirken til konserter og andre arrangementer, og KFUK og KFUM, som driver ungdomsarbeid i Fana kirke. Her viser kirkevergen til at det er utstrakt samarbeid med menighetsrådene. Selv om dette er eksterne brukere, som har sine egne regnskaper, mener man at denne virksomheten må ligge innenfor menighetsrådets egen bruksrett av kirkene.