• Jeg forstår ikke hvorfor vi kan parkere gratis med parkeringskort i Bergen sentrum og ikke på Haukeland sykehus, sier revmatiker Bjørn Ottosen.

Forskrift om parkering for forflytningshemmede gir handikappede adgang til å parkere på parkeringsplasser som er avgiftsbelagte, uten at avgift betales og utover lengste fastsatte parkeringstid.

Ved Haukeland sykehus må handikappede likevel betale.

«Sitter du i rullestol?»

Når Bjørn Ottosen (42) skal ut fra parkeringshuset på Haukeland, trykker han på ringeknappen til vakten og sier at han er handikappet. «Sitter du i rullestol?» spør vakten. «Nei», sier Ottosen. «Da kan du ikke parkere gratis», svarer vakten.

Ved hovedinngangen på Haukeland er det fem oppmerkede plasser for handikappede, og tre plasser ved avstigningen drosjene bruker. Hvis disse åtte er opptatt, må man kjøre inn i selve parkeringsanlegget, hvor det finnes ytterligere tre plasser.

Men når handikappede bruker parkeringshuset, enten plassene er oppmerket for handikappede eller ikke, må de altså betale for å komme ut.

Som alle andre

— Dette handler ikke om pengene. Jeg er ikke av så hardt rammet at jeg ikke kan betale i vakten. Men hva med dem som er sterkt funksjonshemmet og stilltiende godtar dette? Dette handler om hvor smålig jeg syns sykehuset behandler den gruppen, sier Bjørn Ottosen.

— At handikappede skal være dårligere stilt når det gjelder å komme frem til sykehuset enn andre svaktstilte grupper i samfunnet, stiller jeg meg tvilende til, sier Arvid Eik i parkeringsstyret ved Haukeland.

— Handikappede må betale på lik linje med minstepensjonister og andre som vil benytte seg av parkeringen ved sykehuset. Det vi anser som viktig, er å tilrettelegge for at handikappede kan parkere slik at de får lettest mulig tilkomst dit de skal, sier Arvid Eik.

— Jeg kan velge om jeg vil gjøre ærend i byen, men jeg kan ikke velge mine avtaler på sykehuset. Haukeland er da dessuten et offentlig område, mener Bjørn Ottosen.

Privat område

— Fylkeskommunen har gitt sykehuset tillatelse til å regulere området som privat. Derfor må handikappede betale, sier Arvid Eik i parkeringsstyret.

— Forskrift for forflytningshemmede refererer til forskrift om offentlig parkeringsregulering. Veiloven sier at «offentlig vei er en vei eller gate som er åpen for alminnelig ferdsel og som blir holdt ved like av stat, fylkeskommune eller kommune». Jeg antar i dette tilfellet at drift og vedlikehold går over budsjettet til sykehuset, og ikke over veibudsjettet. Da kan man regulere området som privat, sier førstekonsulent Siri Engebretsen ved Vegdirektoratet i Statens vegvesen.

INGEN FORDELER: Bjørn Ottosen (45) er revmatiker og har rett til gratis parkering. - At mennesker som er rammet av alvorlige funksjonshemninger må betale for parkering ved Haukeland sykehus synes jeg er smålig, sier Ottosen.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN