KRISTIN JANSEN

Stormen Inga kan komme til å koste mange vestlendinger dyrt. Også de som har forsikringene sine i orden. Brygger, moloer, broer og fortøyningsanlegg er normalt ikke brannforsikret. Dermed kommer de heller ikke under ordningen for naturskade.

— I Norge er det slik at alle som tegner en brannforsikring automatisk er forsikret mot storm, springflo og liknende. Dersom bryggen skal omfattes av denne må det avtales spesielt med oss. Det står klart i vilkårene, sier informasjonsdirektør i If skadeforsikring, Jack Frostad.

Det er bare bryggeanlegg i tre som kan forsikres gjennom tilleggsavtaler. De som eier moloer og konstruksjoner i betong, og har fått disse ødelagt i stormen, må søke erstatning hos Statens Naturskadefond.

— Vi forsikrer bare anlegg som kan være utsatt for brann, sier Frostad.

Må forsikre innbo i naust

Utstyr som oppbevares i naustene blir ikke dekket av forsikringen med mindre det er tegnet en egen innboforsikring.

— Ikke alle er like bevisst på dette selv om et slikt bygg også kan bli utsatt for tyveri og brann. Jeg tror likevel de fleste som oppbevarer dyrt utstyr i naustene sine er oppmerksom på at de må forsikre innboet, sier Jack Frostad.

Mange har også fått bilene sine ødelagt som følge av uværet. Ifølge informasjonsdirektøren må den enkelte bruke av kaskoforsikringen sin for å få dette dekket, men de det gjelder slipper bonustapet.

Utover dagen i går strømmet skademeldingene inn til forsikringsselskapene.

— Så langt har vi fått rundt 100 henvendelser fra Hordaland. De fleste av disse forteller om mindre skader på pluss minus 50.000 kroner. Men vi har også telefoner fra folk som melder om større ødeleggelser der erstatningsbeløpet fort kommer opp i 200.000 kroner, sier Rune Hansen - skadesjef i Gjensidige NOR.

Millionerstatning

Selskapet regner med et jevnt trykk fra kunder de neste dagene.

— Mange har ennå ikke fått sjekket hvordan det ser ut på hytter og landsted. Over helgen får vi nok mange henvendelser, sier Hansen.

If skadeforsikring har fått melding om 300 skader så langt. Rundt 90 av disse er i Hordaland.

— Dette er litt mer enn vi regnet med. Vi hadde et voldsomt trykk i går, sier informasjonsdirektør Jack Frostad i If .

Ingen av forsikringsselskapene BT var i kontakt med i går ville komme med nøyaktige anslag på hvor mye skadene etter stormen Inga vil koste dem. Men det er på det rene at beløpet vil komme opp i flere titalls millioner kroner.