CAMILLA SCHARFFSCHER ENGESET

I sin tid inngikk borettslagene en avtale som sikret dem rimelig adgang til de formidlingspliktige tv-kanalene, en såkalt begrenset grunnpakke. Fra 1. januar sier Telenor Avidi opp denne avtalen grunnet tekniske årsaker.

Endringene vi ramme alle borettslag og sameier i Bergen på under 50 husstander, medgir informasjonssjef i Telenor Plus AS, Arild Johannessen.

En overgang til ordinær grunnpakke vil medføre ekstrakostnader på 1400 kroner året for hver enkel husstand.

— Vi ristet på hodet da vi fikk beskjed om endringene, sier Rudolf Sachs, nestleder i Lydershagen Borettslag. Kabel- leverandørene er svært kreative i sin jakt etter nye inntektsstrømmer.

De enkelte borettslagene står nå ovenfor en rekke nye problemstillinger og avgjørelser.

Alternativt kan de enkelte husstandene anskaffe egen antenne, men i praksis gir det ofte dårlig bildekvalitet. En overgang til BKK eller UPC vil medgi omkostnings- og etableringsgebyrer.

— Det er synd at en del borettslag blir fratatt en avtale de tidligere har vært tilfreds med, sier informasjonssjef i Bergen og Omegn Boligbyggelag, Ole Irgens.

— Det er beklagelig at de nå vil bli pådyttet kanaler og kostnader mange ikke ønsker. Vi skulle helst sett at tingene forble slik de var, sier Irgens.