Det har Gualting lagmannsrett bestemt.

Fra tomten til malingsfabrikken Monopol-Hempel fjernet staten i 2009 til sammen 2280 tonn forurenset masse med høyt innhold av PCB og bly.

Miljøverndepartementet utpekte Hempel AS som ansvarlig, selv om forurensingen opphørte lenge før Hempel-gruppen kom inn på eiersiden. De nektet å ta regningen.

Nå har Gulating lagsmannsrett gitt staten fullt medhold i at det danske morselskapet Hempel AS kan pålegges å refundere statens kostnader på 2,4 millioner kroner som følge av opprydding etter den tidligere maling— og lakkprodusenten.